Frågor & svar
Nyheter

Ljus framtid inom digital sektor - men avhoppen måste minska

Programmering, projektledning och data science är kompetenser som är starkt efterfrågade inom den digitala sekorn. Men många i Sverige tar aldrig examen och saknar därför kompetensen som efterfrågas. 

Publicerad:

Det går bra för många branscher som naturvetare jobbar inom och det gäller inte minst den digitala sektorn. Vår arbetsmarknadsrapport visar att kompetensbristen är stor på grund av att IT-intensiva sektorer står för en mycket stor del av de nya jobb som skapas i Sverige.

Bland annat rapporterar branschorganisationen TechSverige att 40 procent av de lediga jobben inom tech är svåra att tillsätta. Ibland leder det till huggsexa om kompetensen.

Ana Andric från TechSverige berättar att avhoppen är stora och det är redan under första året på universitetet. 

– Tillgången på IT-utbildade räcker inte för att möta techbranschens behov. En utmaning är att många som läser en högskoleutbildning inom tech hoppar av redan första året. Det här är ett hål som vi behöver täppa till, säger hon.

De kompetenser som efterfrågas allra mest är programmering och projektledning, samtidigt är behovet starkast växande inom data science. Det är framför allt högskoleutbildade som sektorn efterfrågar.


12 framtidsyrken inom Tech:

• AI-expert
• AI-prompter
• Algoritmutvecklare
• Cybersäkerhetsexpert
• Data scientists
• Digital ledare (IT-chef, AI-ledare)
• Lärare
• Maskininlärningsingenjör
• Mjukvaru-/systemutvecklare
• Projektledare
• Utvecklarkonsult
• Verksamhetsutvecklare

Naturvetare i den digitala sektorn

Idag arbetar 32 400 naturvetare inom techbranschen, de flesta med dataprogrammering och systemutveckling. Branschen har en snabb tillväxt – antalet sysselsatta ökade med cirka 24 procent mellan 2015 och 2018.
Naturvetare inom sektorn arbetar framför allt med utveckling, testning, försäljning, inköp och verksamhetsledning. De anställs ofta i yrken som kategoriseras som ingenjörsyrken.


De vanligaste yrkestitlarna bland Naturvetarnas medlemmar i sektorn är:
1. Systemutvecklare
2. Forskare
3. Konsult
4. Statistiker
5. Data scientist

 

Flest män i sektorn

Könsfördelningen är skev, 72 procent av naturvetarna i sektorn är män, något som sannolikt bidrar till att spä på kompetensbristen. Däremot är kommande pensionsavgångar inte något problem, endast 12 procent av naturvetarna är över 55 år.

Andelen utrikesfödda naturvetare i techsektorn har ökat rejält, från 26 procent 2019 till 38 procent 2021. Det är också en tydlig indikation på att kompetensbristen är stor, och att det finns ett behov av att kunna attrahera talanger från andra länder.

Erik Aronsson

samhällspolitisk redaktör