Frågor & svar
Nyheter
Bildkollage. Till vänster: Porträttbild på Marita Teräs med blondt hår och svart tröja. Till höger: Närbild på en hand som skriver på ett papper med en penna. På bordet bredvid pappret ligger ett grönt måttband och frukter.

Stor okunskap om vårdens specialister

Att naturvetare inom små professioner glöms bort är inget vi tolererar, och nyligen lyckades Naturvetarna få till en viktig löneförhöjning för naturvetare inom vården. Men det finns en stor okunskap kring jämställdheten mellan stora och små professioner som måste synliggöras.

Publicerad:

Naturvetarna arbetar intensivt med att öka kännedomen om alla de naturvetare som arbetar inom vården och den kompetens de bidrar med. I en vård där det är några stora helt dominerande professioner som hela tiden lyfts fram är det oerhört svårt för professioner som är små och dessutom många gånger saknar legitimation att synas och inkluderas i de satsningar som görs.

På senare tid har det exempelvis blivit uppenbart att kemister och biologer som arbetar som biomedicinska analytiker inte inkluderas i de lönesatsningar som görs. De glöms också ofta bort när det satsas på personal som arbetar obekväm arbetstid.

Nyligen visade sig det också att dietister i en rapport som Jämställdhetsmyndigheten tagit fram anses vara ett likvärdigt yrke med undersköterska som inte kräver någon högskoleexamen och där det egna ansvaret är betydligt mindre.

– Jag kan inte se det på annat sätt än att det är en stor okunskap som ligger bakom bedömningen, säger Naturvetarnas utredare Marita Teräs.

 

Vi ville ha lönehöjning – och fick det

Nyligen lyckades Naturvetarna se till att alla medarbetare som arbetar med samma uppgifter som biomedicinska analytiker i dygnet-runt-vården på Sahlgrenska universitetssjukhuset ska omfattas av en lönehöjning på 2 000 kronor. Avgörande för framgången var att Naturvetarna nyligen träffat ansvariga regionpolitiker och områdeschefen, samt den lokala Naturvetarförenings engagemang och kompetens.