Frågor & svar
Nyheter
Genrebild på studenter i föreläsningssal och bredvid ett porträtt på Alicia Nevriana.

Utländska forskare kan behöva lämna Sverige

Forskare och doktorander från andra länder kommer i kläm med den nya utlänningslagen som skärper kraven på egen försörjning.

Publicerad: Uppdaterad:

– Om Sverige ska fortsätta vara ett land för innovation och forskning måste reglerna ändras, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Den nya utlänningslagen gör det svårt för doktorander och forskare utanför EU att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Och utan uppehållstillstånd är det svårt att få fast anställning, både i näringslivet och akademin.

De som drabbas av de nya reglerna finns främst inom naturvetenskap och teknik. En av dem är Alicia Nevriana som är på väg att avsluta sina doktorandstudier i epidemiologi på Karolinska institutet, KI.

– Att inte veta om man får stanna i Sverige skapar stress och osäkerhet. Jag väntar på besked från Migrationsverket, dit jag har skickat alla mina dokument och hoppas på klartecken för permanent uppehållstillstånd, men väntetiderna är långa.

 

Osäker framtid

Hennes tillfälliga uppehållstillstånd löpte ut i februari, vilket innebär att hon nu befinner sig i ett mellanläge. Men hon är ändå hoppfull eftersom hon har fått en tvåårig tjänst som postdoc på KI inom arbetsmedicin. Många andra forskare på den nivån har ettåriga kontrakt.

– Det känns bra även om inget är klart, och vad som händer därefter är osäkert beroende på om jag beviljas permanent uppehållstillstånd eller inte. Med de här reglerna kommer Sverige att förlora kompetens till andra länder, vilket är ett slöseri med skattemedel, säger Alicia Nevriana övertygande.

Hon har både facken och näringslivet på sin sida.

– Om Sverige ska fortsätta vara ett land för innovation och forskning måste reglerna ändras. Ryktet sprider sig vilket kan göra det svårt att locka forskare till Sverige, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

 

Viktigt med trygga anställningar

Han menar också att det är en viktigt att skapa trygga anställningar för medlemmarna.

– I det ligger att naturvetare från länder utanför EU ska kunna fokusera på sin forskning och inte behöva oroa sig för om de får stanna kvar i Sverige.

Naturvetarna jobbar på bred front för att hitta lösningar på problemet.

– Vi kommer att träffa alla riksdagspartier innan valet i höst och bland annat diskutera hur den nya lagen påverkar kompetensförsörjningen för svensk forskning. För att få en klar av bild av läget inom akademin kommer vi även att ha möten med lärosäten, säger Per Klingbjer.

Naturvetarna tar i år ett större grepp om naturvetenskaplig forskning och utbildning, där detta är en av frågorna som förbundet lyfter.

Arbetsgivarna inom Ikem, Innovations- och kemiföretagen, har samma uppfattning som Naturvetarna.

– Personer med spetskompetens som kommer till Sverige borde hanteras på ett särskilt sätt, eftersom de är så värdefulla för både näringslivet och akademien. Risken är annars att talangerna väljer andra länder, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på Ikem.

 

Varannan forskare utländsk

Han påminner om att svenska företag inom naturvetenskap och teknik är beroende av utländska forskare. I genomsnitt är 56 procent av forskarna i de företagen från andra länder.

– För att klara konkurrensen måste vi importera spetskompetens. Vi kan inte själva vara bäst på allt. Därför är det så viktigt att välkomna de personerna till Sverige och göra mottagandet så smidig som möjligt.

Även företagen måste göra sin hemläxa för bland annat industridoktorander, där kollektivavtalet medger ettåriga visstidsanställningar. Det kvalificerar inte till uppehållstillstånd då försörjningskravet är 18 månader.

– Vi kommer att ta upp frågan kring kollektivavtalet i ett möte med Ikem, säger Per Klingbjer utan att ge några löften.

 

Fakta: Den nya utlänningslagen

Gäller sedan 20 juli 2021.

Nu krävs att den sökande har en varaktig och tillräcklig försörjning genom anställning eller eget företag för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Huvudregeln är att anställningen ska pågå under minst 18 månader. I vissa fall kan en provanställning godtas, enligt migrationsverket.

Medföljande i familjen över 18 år måste själva uppfylla försörjningskravet för att få permanent uppehållstillstånd och de måste också ha haft uppehållstillstånd i minst tre år. Det gäller inte barn, men de måste ha haft uppehållstillstånd i minst tre år för att kunna få permanent uppehållstillstånd.

Den som inte får permanent uppehållstillstånd kan i vissa fall få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Det kan gälla en doktorand som inte är klar med forskarutbildningen eller för att söka arbete under ett år efter avslutade studier, liksom om man har ett tillfälligt arbete. 

Palle Liljebäck

chefredaktör