Frågor & svar
Nyheter
Porträttbild på Francesco Messi och en genrebild på gula tunnor med en märkning av  radioaktivt avfall.

Medlem 34 000 minskar risken med kärnavfall

Naturvetarna växer och är nu över 34 000 medlemmar. Den disputerade fysikern Francesco Messi från Italien prickade in den siffran.

Publicerad:

– Roligt att bli uppmärksammad på det sättet. För mig var det ett naturligt steg att ta när jag lämnade akademin och började på konsultföretaget DVel AB, säger han.

Där jobbar han med testning och mätsystem för olika branscher inom främst medicinteknik, telekom och kärnkraftsindustrin. På till exempel Ericsson var han med och designade tester och utvärderade 5G-utrustning. I dag går resorna främst till Studsvik där han mäter och gör modeller för radiologisk karakterisering av kärnavfall. Det handlar bland annat om att skapa en modell för att minska mättiden och på så sätt utsätta operatören för mindre strålning.

– Bakgrunden är att vi tar emot kärnavfall från svenska och internationella kärnkraftverk i Studsvik. Det radioaktiva avfallet ska packas och tas om hand i väntan på slutförvaring, som regeringen snart fattar beslut om.

Efter flytten till Stockholm från Lund, där DVel AB har sitt säte, kom han närmare Studsvik.

– Det passar mig bra, jag är i Studsvik två dagar i veckan och jobbar på distans i övrigt, säger den disputerade partikelfysikern.
Rom lämnade han för att hustrun jobbade i Sverige. Innan han kom till DVel AB forskade han på Lunds universitet, bland annat som postdoktor.

– Det var spännande att på forskningsanläggningen ESS jobba i ett team som utvecklade en detektor för världens mest kraftfulla neutronkälla. Några detaljer återstår att fixa innan detektorn tas i drift.
Det var när forskningsanslagen tog slut som han sökte sig utanför akademien.
Han gillar arbetslivet i Sverige.

– Det är lite mer avspänt här än i Italien och Tyskland, där jag också har jobbat. Med mindre stress och balans mellan arbete och fritid gör jag ett bättre jobb. En pigg hjärna tänker bättre än en trött hjärna, säger han övertygande.
Vad tycker du om det svenska klimatet?

– Kylan här är ett mindre problem, det är värre att klara mörkret nu under vintern. Och på sommaren är det lite väl mycket ljus.

Palle Liljebäck

chefredaktör