Frågor & svar
Nyheter

Snart väljs en ny styrelse – här är alla nominerade

Vi har pratat med alla de som är nominerade till Naturvetarnas förbundsstyrelse kommande mandatperiod. De berättar lite om sig själva, vilka kompetenser de vill bidra med och vilka frågor de vill driva om de blir invalda i styrelsen. Alla har även fått beskriva grön omställning med endast tre ord. 

Publicerad:

Patriq Fagerstedt nominerad till förbundsordförande

Med lång facklig erfarenhet samt som ledamot i Naturvetarnas styrelse vill Patriq arbeta strategiskt och långsiktigt med medlemmarnas och förbundets viktiga frågor. Några han värnar lite extra för är hållbart arbetsliv och livslångt lärande.

patriq_200px.jpgPatriq Fagerstedt är kemist/mikrobiolog och arbetar som forskningssekreterare på Vetenskapsrådet, där han är programansvarig för det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens. Han var tidigare forskare och lärare på Karolinska Institutet och har även arbetat med läkemedelsutveckling på AstraZeneca. På fritiden gillar han att bygga och renovera hus.   

Patriq Fagerstedt är ledamot i Naturvetarnas styrelse sedan nio år och har ett långt fackligt engagemang bakom sig, bland annat i Naturvetarnas studentråd, Saco-S, och som ordförande för Sacoföreningen på Karolinska Institutet. Som tidigare lokalfacklig representant har han ett brett perspektiv på vad våra medlemmar och förtroendevalda vill ha för stöd och service och har kontakt med många sektorer där naturvetare jobbar.

– Vi har en stor grupp medlemmar, och potentiella nya medlemmar och studenter inom universitet och högskolor som jag vill ge mer uppmärksamhet. Arbetsvillkor och arbetsmiljön behöver förbättras där, säger han.  

Som ordförande i Naturvetarnas styrelse anser Patriq Fagerstedt att man har två viktiga ledarroller, att leda styrelsearbetet men även att ha en representativ roll utåt mot medlemmar och andra organisationer, men även att vara ett ansikte utåt i förbundets viktiga frågor. Som ledare tycker han att det är viktigt att skapa en öppen miljö och god stämning där alla känner sig delaktiga och får använda sina kompetenser i styrelsearbetet. 

Patriq Fagerstedt tycker också det är viktigt att styrelsen har en bra kontakt och förankring mot förbundets medlemmar och studenter för att kunna jobba långsiktigt och utveckla Naturvetarnas strategi och verksamhet.  

 Patriq Fagerstedt vill att Naturvetarna utvecklas för att kunna möta nya behov hos medlemmarna som uppstår när arbetsliv och villkor förändras genom digitalisering, distansarbete och nya anställningsformer och ge mer resurser till de förtroendevalda. Om tre år vill Patriq Fagerstedt att förbundet fortsätter att stödja naturvetenskap i allmänhet i samhället, bygga vidare på vår framgångsrika kommunikation och påverkansarbete mot våra viktiga målgrupper och arbeta för ett hållbart arbetsliv och livslångt lärande.   

Dessa tre ord väljer Patriq Fagerstedt om grön omställning: Anpassning, kompetensutveckling, naturvetenskaplig kunskap.

Namn: Patriq Fagerstedt

Titel: Forskningssekreterare

Utbildning: Medicine doktor, Karolinska Institutet  

 

Nominerade till förbundsledamöter

Ewa Lavett

Det hållbara arbetslivet en viktig fråga  

Eva_200px.jpgEwa Lavett bor i Hindås mellan Göteborg och Borås och valdes in i styrelsen för tre år sedan. Hon har en masterexamen i biologi med inriktning marin och jobbar som frilanserande marinekolog. Hon är även vice ordförande i Vattenrådet för Bohuskusten. När hon inte är på arbetet eller har styrelseuppdrag agerar hon dykinstruktör.  

– Uppdraget har gjort mig till en duktig pedagog. Det är viktigt att kunna kommunicera och förklara, en egenskap som gör nytta i styrelsen, säger hon.   

Ewa Lavetts hjärtefrågor är det hållbara arbetslivet, att naturvetare ska kunna fortbildas, utvecklas och trivas genom hela arbetslivet. Arbetsmiljö och psykosocial hälsa är också viktigt.

Om tre år hoppas Ewa Lavett att Naturvetarna närmar sig 40 000 medlemmar, att synligheten för förbundets medlemsnära frågor och kampanjer ökar hos såväl medlemmar som andra personer. Naturvetarna fortsätter att vara en bärande röst för våra viktiga frågor bland annat inom Saco-federationen, och att förbundet kommit längre med det fackliga internationella arbetet i EU och i Norden.   

Om Ewa Lavett beskriver grön omställning med tre ord väljer hon mod, hopp och fakta.  

Namn: Ewa Lavett

Titel: Frilanserande marinekolog

Utbildning: Masterexamen i biologi inriktning marin

 

Sonny La  

Medlemmar med utsatta yrken ska få sin röst hörd  

sonny-la-200px.jpgSonny La har gått sjukhusfysikerutbildningen i Lund och jobbar som legitimerad chefsfysiker i Blekinge. Han är även kontaktperson mot Strålsäkerhetsmyndigheten. På fritiden gillar han att röra på sig, och mer specifikt, att dansa argentinsk tango, som han undervisar i tillsammans med sin sambo.  

Sonny La var fackligt aktiv på sin tidigare arbetsplats och har även erfarenhet av styrelsearbete i bostadsrättföreningar och inom idrottsklubbar. När han blev tillfrågad om nomineringen var svaret enkelt.  

– Om andra tror på mig så vill jag ställa upp, prova några år! Det borde alla göra som får chansen, säger Sonny La.   

Han tror att kompetensen han fått som fysiker kan vara en stor tillgång i styrelsen. Dels för att fysiker är analytiska och vågar ifrågasätta innan beslut fattas, dels för att han vill vara en röst för medlemmar med utsatta yrken.  

Om tre år vill Sonny La att Naturvetarna ska synas och höras mer. Han tycker att i och med pandemin så har Naturvetarna en stor möjlighet att visa att förbundet förknippas med aktuella frågor.  

När Sonny La beskriver grön omställning med tre ord blir det: nödvändig, samarbete och information.

Namn: Sonny La

Titel: Legitimerad chefsfysiker

Utbildning: Sjukhusfysiker

 

Latifa Lindberg

Vill driva frågorna om hållbarhet och hälsa  

Latifa-lindberg-200px.jpgLatifa Lindberg blev medlem hos Naturvetarna som student under tidigt 90-tal och intresserar sig för naturvetenskapligt arbete som skapar stöd till professioner och bygger hållbara människor och ett hållbart samhälle. Hon har en magisterutbildning från dietistprogrammet och är nu verksam på Karolinska Institutet som legitimerad dietist. Hennes stora fritidssyssla sedan två decennier är yoga som hon även lär ut till andra. 

Hon har i en chefsroll suttit med i tre olika ledningsgrupper både nationellt och internationellt. Latifa Lindberg vill vara med och bygga hälsosamma organisationer och människor. Hon tycker att företag behöver en tydlig idé inbyggd i sin värdegrund för att vilja skapa en hälsosam arbetsplats där alla anställda kan prestera, utvecklas och trivas. 

– Det är roligt att valberedningen sett potentialen i mig för en plats i styrelsen, säger hon.   

Latifa Lindberg beskriver sig som positiv, kreativ och ödmjuk. Hon vågar säga som det är och är värdegrundsstyrd och målfokuserad.   

Om tre år vill hon att Naturvetarna ska ha fått större genomslag i sina hjärtefrågor och att man ska associera förbundet med hållbarhet och hälsa.  

När Latifa Lindberg beskriver grön omställning med tre ord använder hon: kompetensutveckling, hälsa och strukturomvandling.  

Namn: Latifa Lindberg

Titel: Legitimerad dietist

Utbildning: Magisterutbildning från dietistprogrammet

 

Mats Linde

Frivilliga sammanslutningar skapar framgång  

Mats Linde okt-15_200px.jpgMats Linde har sedan tio år tillbaka administrerat miljörelaterade frågor vid Mark-Vatten-Miljöcentrum. Han har en agronomexamen med inriktning mark-växt och en doktorsexamen i Markvetenskap från Sveriges lantbruksuniversitet. Vid sidan om arbetet gillar han djur och natur i form av orientering, jakt och skidåkning.  Han blev vald till Naturvetarnas styrelse 2009 och vill fortsätta att hjälpa våra medlemmar.

I styrelsearbete anser Mats Linde att det är viktigt att man ser till medlemmarnas bästa. För att bidra vill han tillföra klokskap, rationellt tänkande och lösningar, tillsammans med andra.  

– Frivilliga sammanslutningar skapar framgång, och jag vill fortsätta bidra i den här verksamheten, säger han.   

Om tre år ska Naturvetarna ha fler medlemmar, starkt gå ut med information om förbundets arbete och ge plats åt grupper som vill göra sin röst hörd. Grön omställning i tre (eller kanske fyra...) valda ord av Mats Linde är hållbarhet, biologi och mark & vatten.  

Namn: Mats Linde

Titel: Intendent

Utbildning: Agronomexamen med inriktning mark-växt och en doktorsexamen i Markvetenskap

 

Anna Ebbesson

Styrelsen ska representera alla medlemmar  

anna_ebbesson-200px.jpgAnna Ebbesson är en nyfiken naturvetare med stort engagemang för goda förutsättningar i arbetslivet. Senaste 15 åren har hon arbetat i Alingsås kommun inom olika befattningar, senast kommer hon från Vård-och omsorgsförvaltningen där hon var avdelningschef, men har nyligen börjat jobba som enhetschef på miljöförvaltningen i Göteborg. Hon är utbildad kemiingenjör med inriktning analytisk kemi och miljö-och hälsoskyddsinspektör. Fritiden spenderar hon gärna med familjen eller ute i naturen då friluftsliv är ett stort intresse.   

Anna Ebbesson har jobbat både privat och kommunalt, är van vid styrelse- och fackligt arbete. Hon är sedan 2015 förtroendevald representant för Naturvetarna i AkademikerAlliansen.  

Anna tycker det viktigt att alla i ett team kompletterar varandra, så för att representera alla förbundets medlemmar krävs det olika kompetenser i styrelsen. För att passa in i den kompotten beskriver hon sig som en målinriktad initiativtagare inom föreningslivet.  

– Utmaningar driver mig och jag är väldigt nyfiken, så det jag inte redan kan vill jag lära mig, säger hon.  

Tre ord som beskriver grön omställning, enligt Anna Ebbesson: kunskapskrävande, utmanande och förändring.

Namn: Anna Ebbesson

Titel: Avdelningschef

Utbildning: Kemiingenjör med inriktning analytisk kemi och miljö-och hälsoskyddsinspektör

 

Pär-Olof Stål 

Vill ha ett mer robust och relevant förbund

Pelle Stål Naturvetarna_200px.jpgPär Olof-Stål är utbildad biolog och arbetar som opolitisk tjänsteman vid Näringsdepartementet på Regeringskansliet, där det ingår att vara sakkunnig inom svensk och internationell skogs- och naturvårdspolitik. Han tillbringar gärna sin lediga tid åt jakt, fiske och att plocka svamp i hemtrakterna i Hälsingland.    

Pär-Olof Stål blev vald till Naturvetarnas styrelse 2015 och påbörjade under senaste kongressperioden ett arbete som ska göra Naturvetarna mer robusta, relevanta och attraktiva som fackförbund, ett arbete som han gärna vill fortsätta att bidra till. Pär-Olof Stål har tidigare ägnat sig åt myndighetsarbete som facklig förtroenderepresentant och personalchef.  

– Jag tror att det ger en bra mix kompetenser till styrelsearbetet, säger han.  

Om tre år vill Pär-Olof att Naturvetarna får en mer bärkraftig ekonomi, en vassare medlemsnytta och att uppfattas som ett ännu mer attraktivt fackförbund. Han använder orden jobb, ekonomi och framtidstro för att beskriva grön omställning.

Namn: Pär-Olof Stål

Titel: Departementssekreterare

Utbildning: Biolog

 

Melica Cliffoord

Mångfald och jämställdhet ger mervärde för organisationsarbete 

Melica-Cliffoord-200px.jpgMelica Cliffoord arbetar på Sjöfartsverket som projektledare och miljöspecialist i infrastrukturprojekt och har en magisterexamen i miljövetenskap. Privat så är hon mamma till två barn och har förståelse för de utmaningar som ligger i att kombinera arbetsliv och karriär med föräldraskap.   

Med tidigare erfarenheter från olika arbetsgivare, bland annat inom myndighetsvärlden, både på kommunal, regional och nationell nivå vill hon bidra till styrelsearbetet.   

Om Melica Cliffoord skulle få förnyat förtroende i styrelsen är hennes största prioritet att bevaka medlemmarnas intressen. Hon är van vid att leda projekt och sitter ogärna i baksätet och åker med i fel riktning.  

– Jag har en röst som inte låter sig kvävas när den behövs, säger Melica Cliffoord.  

Melica Cliffoord uppskattar kollegor i alla åldrar, med olika bakgrund och erfarenheter och ser att mångfald och jämställdhet ger ett mervärde.   

Om tre år ska Naturvetarna fortsätta och utveckla leverans av bra service och trygghet till sina medlemmar. När Melica Cliffoord ska beskriva grön omställning med tre ord blir det arbetstillfällen, framtidstro och fredsprojekt - även om hon poängterar att hon tycker det är svårt att byta ner något så komplext i få ord.

Namn: Melica Cliffoord

Titel: Projektledare och miljöspecialist

Utbildning: Magisterexamen i miljövetenskap

 

Barnabas Kolumban 

Hållbarhet ett nyckelord i samhället 

barnabas_200px.jpgBarnabas Kolumban arbetar som biomedicinsk analytiker på Transplantationslaboratoriet i Lund. Han har en masterutbildning i molekylärbiologi och en kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Barnabas Kolumban blev invald i styrelsen 2018 och vill fortsätta vara ledamot i Naturvetarnas styrelse för att påverka arbetsmarknaden och arbetsförhållandena för Naturvetarnas medlemmar.

Han berättar att han har jobbat lokalt och centralt med att förbättra villkor, arbetsmiljö och avtalen för förbundets medlemmar i snart tio år. Lokalt har han suttit i Naturvetarnas och Sacos styrelse, och på central nivå representerat förbundet i representantskapet inom Akademikeralliansen. Som person beskriver han sig som ödmjuk, lyhörd och driven. 

Om tre år vill Barnabas Kolumban att Naturvetarna fortsätter att förbättra villkoren för sina medlemmar.  

– Förbundet ska vara en kraft i den omställning som samhället måste genomgå för att bli mer hållbart för naturen, livet och arbetslivet, säger han. 

Tre ord som beskriver grön omställning enligt Barnabas Kolumban: rättvisa, hållbart, jämställt. 

Namn: Barnabas Kolumban

Titel: Biomedicinsk analytiker

Utbildning: Masterutbildning i molekylärbiologi och kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap

 

Irene Kamnert  

Vi ska ta lärdom av pandemin 

Bild_Irene_Kamnert_200px.jpgIrene Kamnert bor i Lund och jobbar som forskningschef på Hushållningssällskapet. Hon har studerat molekylärgenetik vid Lunds universitet. Vid sidan av arbetet tar hon gärna en promenad i naturen med sällskap eller kopplar av i trädgården. Irene Kamnert beskriver sig själv som positiv och lösningsorienterad och vill gärna fortsätta att bidra till Naturvetarnas utveckling.  

För att Naturvetarna ska fortsätta förbättras gäller det att styrelsen är lyhörd och stöttar medlemmarna, menar Irene Kamnert. Hon har tidigare varit lokalt fackligt aktiv, även utomlands bland annat i USA och Tyskland och brinner för samarbetet mellan akademin och näringslivet.   

Om tre år vill Irene Kamnert att Naturvetarna ska uppfattas som ett modernt och flexibelt fackförbund som vet vart arbetsmarknaden är på väg. Vi ska lära oss av pandemin och fortsätta använda digitala arbetssätt.  

– Pandemin har på ett sätt fört oss i förbundet närmre varandra. Det är inte längre nödvändigt att resa runt i landet för att delta och engagera sig i vare sig styrelsearbete eller att rekrytera nya medlemmar. Det går bra att göra digitalt också, säger hon.   

Irene Kamnert använder orden hållbart, inkluderande och faktabaserat för att beskriva grön omställning. 

Namn: Irene Kamnert

Titel: Forskningschef

Utbildning: Fil Dr Genetik - Molekylär Genetik

 

Nominerad studentrepresentant

Colin Andersson

Vill ha en smidig övergång från studier till arbetsliv

colin_andersson-200px.jpgColin Andersson är 22 år och sitter i Naturvetarnas studentråd sedan två år tillbaka. 2018 flyttade han från Malmköping till Uppsala för att studera kandidatprogrammet geovetenskap, och tog examen i somras. Nu läser han masterprogrammet i naturgeografi vid Uppsala universitet. I framtiden vill han arbeta som geotekniker och kanske doktorera i ämnet. 

På sin fritid ägnar han mycket tid åt geocashing, en aktivitet som på många sätt liknar orientering, fast med hjälp av en gps i mobilen.  

Colin Andersson sitter i två styrelser på universitetet, centrum för miljö och utvecklingsstudier samt naturvetenskapliga utbildningsnämnden. Colin Andersson ser sig kunna bidra till styrelsearbetet genom att vara idérik och har en förmåga att se helhetsperspektiv kring problem eller konflikter. 

– Det är viktigt att beslut som tas hos Naturvetarna gynnar studenterna, så övergången från studier till arbetsliv blir så smidig som möjligt, säger han. 

Colin Andersson beskriver grön omställning med tre ord: Gör allt grönt.

Namn: Colin Andersson

Titel: Studerande

Utbildning: Kandidatexamen i geovetenskap

Ellinor Molin

webbredaktör