Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

”Vi jobbar för att arbetsmiljön ska fungera”

Jim Werngren jobbar för att så många som möjligt ska vara med i facket. Hans argument för medlemskap sinar inte i första taget!

Publicerad:

Sedan 2018 är han ordförande för Saco-S-föreningen på Folkhälsomyndigheten med 530 anställda, varav cirka två tredjedelar är med i den lokala föreningen.

Hur beskriver du fackets arbete för den som inte är med?

– Jag berättar att vi kontinuerligt arbetar för att den sociala och fysiska arbetsmiljön ska fungera bra på arbetsplatsen, säger Jim.

Arbetsrättslig hjälp, stöd och vägledning om man känner sig orättvist behandlad eller diskriminerad är viktiga bitar såklart, liksom förändringar som rör arbetsförhållandena. Är man inte med i facket kan det bli väldigt dyrt att anlita juridiskt stöd om man skulle behöva det. Inkomstförsäkringen är också en viktig del.

Inga osakliga löner

Jim trycker också på det faktum att det lokala facket bevakar så att inga osakliga löner ska förekomma, och att facket tillsammans med arbetsgivaren gör lönekartläggningar och analyserar lönestatistik.

Individuellt stöd och råd inför lönesamtalet är något som alla yrkesverksamma kan ha nytta av. Likaså hjälp med att lyfta olika frågor eller behov där någonting behöver förbättras. Här kan det handla om riktlinjer och avtal, behov av utbildningsinsatser eller förbättrade digitala verktyg. Hur arbetsplatsen snabbare ska bli miljömässigt hållbar och klimatsmart är något som Jim brinner för- Detta har styrelsen i den lokala föreningen börjat arbeta mycket med under hans ordförandeskap.

Utöver medlemsmöten och nyhetsbrev för att kommunicera med medlemmarna så möter styrelsen nyanställda vid introduktionsmöten och berättar om sitt arbete. Utöver detta jobbar de för att synas på olika sätt, exempelvis vid samverkansutbildningar. 

– Jag har arbetat här i 22 år, först på Smittskyddsinstitutet (som sen kom att ingå i den nybildade Folkhälsomyndigheten 2014). Det gör att väldigt många känner mig och sedan jag började arbeta fackligt är det många som pratar med mig om fackrelaterade saker.

Tips för att synas ännu mer

För att nå ut i ännu större utsträckning planerar de att sätta upp planscher på strategiska ställen i lokalerna, med foton på ledamöterna i den Saco-S-föreningen. De funderar också på att anordna öppet hus där den som vill är välkommen på fika och en pratstund.

Jim har också planer på att bjuda in någon från kontaktförbundet för informationsträff. Något som alltid lockar är lönefrågor, lönemodell, hur man påverkar sin lön samt hur kan man förbereda sitt lönesamtal. Andra intressanta teman kan vara kränkande särbehandling, diskriminering eller arbetsmiljöfrågor.

Något av det första Jim gjorde när han blev ordförande var att lyfta fackets roll i klimatarbetet. I samband med den stora klimatmanifestationen i september 2019 uppmärksammades detta internt med fika och information om klimatarbete.

– Hundra personer kom till mötet, och Naturvetarna stod för fikat, berättar Jim.

Även utanför myndigheten har det blivit känt. Naturvetarna har skrivit om det gröna reseavtalet som minskar klimatpåverkan vid tjänsteresor, och 2019 fick de SJ:s hållbarhetsdiplom.

Kommentarer

Kommentera