Frågor & svar
Nyheter

Tummen upp för överenskommelse om arbetsrätten

Naturvetarna välkomnar att regeringen går vidare med den överenskommelse om arbetsrätten som PTK och Svenskt Näringsliv har sagt ja till.
- Det visar att fack och arbetsgivare är bäst lämpade att göra upp om spelreglerna på arbetsmarknaden, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Publicerad: Uppdaterad:

Regeringens vägval innebär att LAS-utredningen kan komma att slängas i papperskorgen. Nu kan anställningsskyddet säkras och det fackliga inflytandet bibehållas. Partierna i januariavtalet är med på tåget, medan LO säger nej.

– Det finns många bra och viktiga delar i överenskommelsen som är framåtsyftande. Det handlar bland annat om omställning genom kompetensutveckling som skapar större trygghet på arbetsmarknaden, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör på Naturvetarna.

Svenska modellen värnas

Naturvetarna menar att den svenska partsmodellen har förmåga att skapa hållbara lösningar som gynnar både individen och samhället.

Nu kommer PTK, som Naturvetarna är en del av,  analysera situationen och de nya förutsättningarna. Martin Linder, ordförande för PTK, ser fram emot att få fortsätta arbetet med att ta fram den bästa möjliga lösningen för anställningstryggheten på svensk arbetsmarknad.

En uppsägning ska precis som i dag grunda sig på sakliga skäl och turordning är fortsatt den regel som gäller vid arbetsbrist. Om avtal om turordning inte kan träffas genom förhandling får arbetsgivare undanta anställda. Reglerna ser olika ut för små och stora företag 

Brett kompetensstöd

Överenskommelsen innebär att ekonomisk ersättning ges för både korta och längre utbildningar, rådgivning, studievägledning och validering av kompetens. 

Stödet kan ges till personer som är etablerade på arbetsmarknaden och har arbetat i minst åtta år. Även den som är visstidsanställd eller drabbats av sjukdom omfattas av stödet. Anställda på företag utan kollektivavtal får rätt till ett visst stöd.

Läs mer om överenskommelsen här.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Madeleine Warghusen, förhandlingschef på Naturvetarna 2020-11-15

Hej Göran och tack för din fråga. Vi vet inte riktigt på vilket sätt överenskommelsen får för genomslag på svensk arbetsmarknad. Normalt sett skulle förbunden behöva anta överenskommelsen först och de brukar då bli en del av kollektivavtalen. Vad gäller genomslag i kommuner och regioner är det ännu svårare att veta. Den här överenskommelsen gäller i första hand privat sektor.

Göran 2020-11-13

Ska denna nyhet tolkas som att vissa bindande delar av befintlig eller diskuterad ny lagstiftning förmodligen kommer att flyttas över till kollektivavtal istället? Överenskommelse via PTK, kommer detta att omfatta även t ex kommunala bolag?

Håkan 2020-11-13

Det är inte mycket tummen upp om man verkligen tar till sig innehållet i protokollet. Det är ensidiga förändringar i praktiken som gynnar arbetsgivarparten oproportionerligt och där det bakvägen kom in många fordringar från motpartssidan som vi hittills kunde stå emot. Att vi kom överens, och därmed kan påstå att vi värna om svenska modellen, är väl sant till denna punkt, men samtidigt till en kostnad som är mer än svårt att motivera. Att dem faktiskt påtvingade förhandlingsförutsättningarna var ojämn och orättvis gentemot den fackliga parten från början, belyser den egentliga problemställningen i detta. Men största besvikelsen är faktiskt att man från fackligt håll nu inte är transparent och öppet medge vad det handlar om, utan att man istället välja att linda in det till den grad att man försöker framhäva detta slutligen som något positivt.
Kommentera