Frågor & svar
Nyheter

Naturvetarnas avtalsyrkande: Gör det mer attraktivt att jobba inom staten

Nu har Saco-S, som Naturvetarna är en del av, växlat yrkanden med Arbetsgivarverket på statlig sektor. Den springande punkten är svårigheten att attrahera akademisk kompetens, som naturvetare. 

Publicerad:

– Staten måste bli mer attraktiv som arbetsgivare för att klara kompensförsörjningen i ett läge där många branscher skriker efter akademisk kompetens. Det gäller särskilt naturvetenskaplig kompetens, säger Per Hellman, avtalsansvarig för statlig sektor på Naturvetarna.

Om de statliga arbetsgivarna inte lyckas locka personal finns risken att de som blir kvar får en större arbetsbörda, vilket påverkar arbetstider och arbetsmiljö negativt, klargör Per Hellman.

Därför är det naturligt att en prioritering för Saco-S är ett hållbart och längre arbetsliv. Det är kopplat till framtidens kompetensförsörjning, där också det flexibla arbetslivet är en komponent. Ännu en viktig princip för Saco-S är att få ordning och reda i avtalen.

Vad kan det innebära konkret?

– Ett yrkande handlar om ökat självbestämmande vid ledighet i form av semester. Ett annat yrkande är att modernisera ledigheten för enskilda angelägenheter, vilket är kopplat till flexibilitet. Det ska också vara möjligt att kombinera två anställningar inom staten.

Hur går det med lönerna?

– Vi har ett starkt löneavtal – utan en centralt överenskommen siffra – i grunden, som gäller tills vidare. Det bygger på resultat och prestation, vilket ger individer goda möjligheter till lönehöjningar.

Vad händer nu?

– Nu går vi på sommarledighet och drar i gång förhandlingarna med Arbetsgivarverket därefter. Planen är att allt ska vara klara innan 1 oktober då lönerevisionen ska äga rum på det lokala planet. Fördelen är att vi har ett tillsvidareavtal så det finns ingen anledning till att vänta med lönerevisionen, säger Per Hellman.

Palle Liljebäck

chefredaktör