Frågor & svar
Nyheter

Fråga en naturvetare: Hur smittar corona?

Ett nytt virusutbrott oroar världen. Hjälper munskydd mot att bli smittad av corona och andra virus? Vilka är dina bästa tips för att undgå att bli sjuk?

Publicerad:

Ännu har vi ingen allmän spridning av coronaviruset i Sverige, men det kan snabbt ändras. I och med att det är så nytt vet man inte exakt hur det smittar. Men mycket talar för att det smittar på samma sätt som influensa och andra virus som ger luftvägsinfektioner. De sprids som aerosol och droppar som framförallt uppstår när en infekterad person hostar eller nyser. Virus kan finnas kvar i luften en kort tid men smittsamhet minskar snabbt med avståndet från den som hostat eller nyst. Virus kan hamna på ytor och smitta om man kort därefter tar där och smittar sig själv genom att beröra sitt ansikte, som vi gör ofta men omedvetet.

Det säkraste är att hålla sig undan från andra människor, vilket är nästan omöjligt. Till viss del kan man skydda sig genom att undvika att umgås med uppenbart sjuka personer och ställen där många samlas nära. Coronavirus och flera andra luftvägsvirus är känsliga för handsprit och vanlig tvål så god handhygien är en bra idé, tvätta gärna händerna vid hemkomst och ha tillgång till handsprit. Vanliga munskydd skyddar inte mycket, men kan minska risken för att sjuka personer smittar sin omgivning. För riktigt skydd krävs tättslutande andningsskydd med filter som utesluter virus. Sådana används i vården, men fungerar inte att bära under längre tid. Svårigheten att helt skydda sig mot smitta är en viktig förklaring till att luftvägsinfektioner är så vanliga.

Läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se

Text: Jan Albert, professor och överläkare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset