Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika avtal med Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Avtalen gäller allmänna villkor och lön för över 700 företag som är medlemmar i Sobona.

Publicerad:

När arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta slogs ihop till Sobona 2018 vidtog ett stort arbete med att jämka samman de många olika branschavtalen, ett arbete som i och med årets avtalsrörelse nu till största delen är slutfört. Förhandlingarna har denna vecka avslutats på följande branschavtal:

 • Besöksnäring och kulturarv
 • Energi
 • Fastigheter
 • Flygplatser
 • Vatten och miljö

Flera av dessa branscher har bestått av ett antal olika villkorsavtal som nu slagits samman till ett för varje bransch. Många av företagen i Sobona kommer att byta villkors- och löneavtal, antingen från de kommunala Huvudöverenskommelserna (HÖK)/Allmänna bestämmelser eller till dessa. För att ge företagen tid att hantera omställningen kommer de nya branschöverenskommelserna att börja gälla från den 1 januari 2022. Därför har parterna även tecknat ett antal överenskommelser om perioden fram till den 31 december 2021. Dessa reglerar främst löneprocesserna, inklusive revisionsdatum och uppräkning av särskilda ersättningar.

Dessa överenskommelser inkluderar bland annat följande tidigare KFS-avtal som kommer att upphöra efter 2021:

 • Konsult och service
 • Trafikhuvudmän
 • Utbildning
 • Vård och omsorg

Samtliga företag i dessa branscher kommer per den 1 januari 2022 att tillämpa de kommunala avtalen HÖK/AB. För tidigare KFS-medlemmar i branscherna gäller de gamla avtalen under hela 2021.

- Vi är glada att ha kommit i mål efter lång tid och en avtalsrörelse som blev väldigt utsträckt på grund av pandemin, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation. Nu har vi säkrat en trygghet och kontinuitet och fortsatt goda villkor för AkademikerAlliansförbundens medlemmar på Sobona-området.

Fakta om branschöverenskommelserna:

 • Avtalsperiod: 41 månader, från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2024.
 • Under perioden den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021 har de tidigare avtalen tecknade av KFS respektive Pacta fortsatt giltighet och löneöversyn sker enligt dessa avtal.
 • Från och med den 1 januari 2022 gäller nya löne- och villkorsbestämmelser för respektive bransch, vilka löper avtalsperioden ut till och med den 31 mars 2024.
 • Lönerevisionsdatum 1 april 2020 samt årligen t.o.m. 2023.
 • Höjning av särskilda ersättningar under avtalsperioden i nivå med Industrimärket.

Är du förtroendevald på området och vill veta mer om villkoren i just ditt avtal?

Samt övriga frågor: kontakt@akademikeralliansen.se

Magnus Berg, ordförande i förhandlingsdelegationen