Frågor & svar
Råd och stöd
Foto: Colourbox

Fackliga utbildningar

Du som är förtroendevald har tillgång till utbildningar som är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag på arbetsplatsen. De ger dig också tillgång till ett unikt nätverk av andra förtroendevalda.

Vi anordnar både bas- och fördjupningsutbildningar, så att både du som är nybliven förtroendevald och du som varit verksam lite längre finner något som passar dig. 

Under hösten kommer digitala utbildningar erbjudas dig som förtroendevald. Dessa utbildningar kommer du att kunna gå när du vill och hur många gånger som helst. Under hösten kommer vi släppa utbildningar löpande.

 

Facklig grundutbildning

Utbildningen ska ge dig trygghet i din roll som fackligt förtroendevald. Du kommer även att känna till det fackliga arbetets ramar och verktyg. Vi riktar utbildningen sektorersvis mot privat, statlig samt kommun- och region.
Målgrupp: Förtroendevalda inom 

  • Kommun & region
  • Privat sektor
  • Statlig sektor

Kommer erbjudas digitalt från hösten 2021. Mer information kommer. 

"Jag kommer att känna mig bekvämare i många situationer och har fått bättre koll på vad lagar och avtal säger." 
Så tycker en förtroendevald som gick utbildningen i december 2020.

 

Löneprocessen

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om löneprocessen och det lokala lönerevisionsarbetet. Här finns en intervju med två deltagare på en utbildning.
Målgrupp: Du som är förtroendevald och är aktivt delaktig i löneförhandlingar inom

  • Kommun och region
  • Privat sektor
  • Statlig sektor

Kommer erbjudas digitalt från hösten 2021. Mer information kommer. 

"Nu kan jag ge medlemmarna bättre information om processen, lönekriteriers användning, och vad man kan förvänta sig vid lönesamtalet."
Så tycker en förtroendevald som gick utbildningen i november 2020.

 

Arbetsmiljö

Utbildningen ger dig trygghet i rollen som arbetsmiljöombud. Du får kunskap om lagar och regelverk, samt information om vart du kan vända dig vid frågor rörande arbetsmiljö.

 

Förhandlingsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla dina kunskaper i förhandling. Utbildningen är digital för att alla förtroendevalda ska ha möjlighet att gå den.

Målgrupp: Förtroendevalda. Du ska ha genomgått facklig grundutbildning.

Läs mer här om utbildningens innehåll och tidsåtgång.

 

Styrelseakademiens utbildning till certifierad styrelseledamot

Utbildning ger dig en gedigen plattform att stå på om du vill engagera dig i styrelsearbetet i bolag, ideella och politiska föreningar.

Läs mer om Styrelseakademiens utbildning här. 

 

Partsgemensamma utbildningar

Senast uppdaterad: