Frågor & svar
Nyheter

De vill få in geologi i skolschemat

Geovetenskapen har gett oss råvaror till datorer, bilar och annat i vår vardag. Lika viktig är geologin när nya vägar ska dras och hus ska byggas. Att stärka geovetenskapen i samhället är en hjärtefråga för Geosektionen i Naturvetarna.

Publicerad:

Magnus Johansson är ordförande för Geosektionen som har runt 600 medlemmar.

Vilka frågor driver ni?

  1. Popularisera geologiämnet och sprida kunskap om geovetenskap i skolan. Vi vill få in geologi i skolschemat.
  2. Att stärka kontakterna mellan geologer och geovetare i världen. Vi samarbetar med Geologiska Föreningen och Geologins dag. Delar ut priset Årets geolog med föredrag, nätverkande och middag. Har internationella kontakter via European Federation of Geologists, EFG.
  3. Att geologi- och geovetenskapsutbildningar bättre anpassas till arbetsmarknadens behov av mer tillämpad kunskap.
  4. Att Geovetenskap ska bli en naturlig del av samhällsplaneringen för att hantera risker, som översvämning, skred och erosion, liksom för att kunna uppnå miljömålen. Lika viktigt är att säkra råvaruförsörjningen på vägen till en hållbar framtid.

Hur har ni lyckats?

– Utmärkelsen Årets Geolog är väl etablerad och får ofta uppmärksamhet utanför den egna kåren. Det är ett uppskattat evenemang med mycket nätverkande. Förståelsen för geovetenskapen betydelse för klimat och miljö och dess roll i samhället ökar sakta men säkert.

Vilka utmaningar ser ni?

– En är att få större genomslag för våra aktiviteter och nå ut i sociala medier. Med färre studenter blir det svårare att locka medlemmar till styrelsen.

Varför ska jag bli medlem hos er?

– Det perfekta nätverket för geovetare. Möjlighet till mentorskap för nyutexaminerade och tillgång till internationellt giltig certifiering och yrkestitel genom EFG.

Vilka är fördelarna med att vara en del av Naturvetarna?

– Att vara en del av ett starkt förbund med många medlemmar, rimliga avgifter och bra service.

 

Bra att veta:

Grundades 1975.

Har runt 600 medlemmar.

Dessa är geovetare: geologer, mineraloger, paleontologer, geofysiker, naturgeografer och naturvetare med annan examen som arbetar geovetenskapligt.

 

Magnus Johansson, ordförande

Utbildning: Två examina i vardera geologi och naturgeografi från universitetet i Hannover, Tyskland.

Arbete: Geolog på SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Drivkraft: Stärka geologins position i samhället. Skapa möjlighet till nationellt och internationellt nätverkande. Kopplar av med: Natur och körsång.

Oväntad talang: Kan förklara komplicerade saker lättförståeligt så alla begriper.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera