Frågor & svar
Om oss

Geosektionens styrelse

Magnus Johansson, ordförande

Jobbar för närvarande på SGU med materialförsörjning och har ett förflutet som anställd, egenföretagare och konsult, där jag bland annat arbetat med industrimineral, markmiljö, bergtäkter, tillståndsfrågor och dammsäkerhet. Har en bred akademisk bakgrund med dubbel Magisterexamen i Geologi och Naturgeografi från Universitetet i Hannover och är Europageolog (EurGeol).

 

Tobias C. Kampmann, vice ordförande

Arbetar som handläggare på Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Tidigare karriär som forskare i malmgeologi på Luleå tekniska universitet. Utbildningsbakgrund med fokus på berggrunds- och malmgeologi från RWTH Aachen University (B.Sc.), Tyskland, samt från Lunds universitet (M.Sc.) och Luleå tekniska universitet (PhD).
Tobias tror att Geosektionen kan ta en nyckelroll i frågan om kompetensförsörjningen till den svenska geosektorn. Det finns ett tydligt behov att rekrytera fler studenter och förbättra nätverkandet mellan akademin och industrin för att säkra branschens kompetensbehov.

 

Otto Pile, kassör

Fil.mag. i jordartsgeologi. Efter ett antal projektanställningar har jag sedan 15 år arbetat på SGU. Min huvudsakliga arbetsuppgift är kartläggning och beskrivning av Sveriges jordarter inom avgränsade områden.

 

 

Felix Makowsky, sekreterare

Har läst en master i geologi på Stockholms Universitet och arbetar nu som geolog hos AFRY. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar berggrundskartering och bergförstärkning av tunnlar.

 

 

 

Pia Hansson, ledamot

Berggrundsgeolog med slutförvaret av kärnbränsleavfall som specialitet. Har tidigare arbetat på konsultbolaget Tyréns med diverse frågeställningar och är nu anställd på Sweco, med inriktning på slutförvaret. Disputerade från Lunds Universitet år 2008. Avhandlingen behandlade den tektoniska upplyftningshistorien i Forsmark och Oskarshamn. Har varit ordförande i Geosektionen under ett antal år fram till att stafettpinnen lämnades över till Magnus i april 2020.

 

Gerhard Schwarz, ledamot

Arbetar som Geofysiker vid SGU i Uppsala där han ansvarar för observationer av jordens magnetfält i tid och rum. Arbetar även med geotermi samt ytnära frågor. Han är uppvuxen och utbildad i Tyskland där han sedan forskade i ett tiotal år inom interdisciplinära undersökningar av aktiva och passiva kontinentalränder.

 

axel-jonsson-student.jpgAxel Jonsson, studentledamot

Läser geologi på Lunds universitet och är intresserad allt som har med geologi att göra, men främst berggrundsgeologi och paleontologi. Jag engagerad i Lunds studieråd för naturgeografer och geologer där jag bland annat hjälper till att hålla igång studierådets canvassida och går på fakultetens styrelsemöten.

Senast uppdaterad: