Frågor & svar
Nyheter

Anna 2023-09-15

Til viss del. Jag skulle gärna jobba med ledarskapet och att driva gruppen framåt. Det som hindrar är behovet av att vara tillgänglig och att inte kunna stänga av, på samma sätt som nu, samt kraven på mig själv hur jag vill vara som chef.