Frågor & svar
Nyheter

Månadens fråga: Kan du tänka dig att bli chef?

Många naturvetare är chefer eller projektledare. Det ger möjligheter till högre lön, utveckling och att kunna påverka. Nu undrar vi om du kan tänka dig att gå in i annan roll och leda andra. Om du redan är där, kan du rekommendera fler att gå samma väg?

Publicerad:

Svara genom att skriva en kommentar nedan.

Kommentarer

Sarah 2024-02-12

Nej. Har tackat nej till chefsroller flera gånger. Jag är inte intresserad av att ha personalansvar, lönesamtal, konflikthantering och liknande. I synnerhet inte samtidigt som det normalt sett samtidigt finns debiteringskrav.

Sarah 2024-02-12

Nej. Har tackat nej till chefsroller flera gånger. Jag är inte intresserad av att ha personalansvar, lönesamtal, konflikthantering och liknande. I synnerhet inte samtidigt som det normalt sett samtidigt finns debiteringskrav.

Sarah 2023-11-13

Nej. Har tackat nej till chefsroller flera gånger. Jag är inte intresserad av att ha personalansvar, lönesamtal, konflikthantering och liknande. I synnerhet inte samtidigt som det normalt sett samtidigt finns debiteringskrav.

Sarah 2024-02-12

Nej. Har tackat nej till chefsroller flera gånger. Jag är inte intresserad av att ha personalansvar, lönesamtal, konflikthantering och liknande. I synnerhet inte samtidigt som det normalt sett samtidigt finns debiteringskrav.

Jafe 2023-09-18

Ja, mitt mål för framtiden är att bli chef.

C.G.L 2023-09-18

För närvarande har jag ett par informella ledaroller inom verksamheten. Ser fram emot att få en formell ledarskapsroll i framtiden.

Lovisa 2023-09-18

Ja, det känns som en spännande utmaning.

Maria 2023-09-18

Nej jag vill inte bli chef. Även om det skulle vara roligt att få påverka verksamhetens utveckling i högre grad så innebär det även en annan typ av arbetsuppgifter och mer administration vilket inte lockar mig. Det stora ansvaret för medarbetarna skulle stressa mig och jag skulle ha svårt att koppla av utanför jobbet. Dessutom är jag inte säker på att jag skulle kunna bli en så bra ledare som jag skulle vilja.

Lena 2023-09-18

Jag kan absolut rekommendera andra att ta en chefsroll, dock helst för det känns bra att ta en sådan roll, att vara rätt person att inspirera och motivera en grupp människor inte för att det innebär högre lön. Våga kliva ned och våga säga nej till ytterligare ansvar är även viktigt, framförallt om det innebär att gå längre ifrån det du brinner för. Jag är glad att jag sa nej till VD rollen i ett litet bolag efter 7 år som projektledare och teknisk chef, då egentligen mest för styrelsen inte levde upp till mina krav på kvinnor i styrelsen, i efterhand glad över att slippa de tråkigare arbetsuppgifterna.

Jan Lindström 2023-09-18

Jag gick från golvet till högre chef (verksamhetschef) och var i positionen i 11 år. Det var den roligaste och mest stimulerande perioden i mitt liv! Samtidigt den mest krävande. Man utvecklas som människa som annars säkert skulle ta flera liv att åstadkomma samma sak. Har man god självkännedom ska man inte tveka!

Marie 2023-09-18

Jag har arbetat inom samma organisation länge, och har fördelen att chefsskapet är utformat som tidsbegränsade uppdrag, där man har möjlighet att återgå till sin grundprofession om man önskar detta. Är inne på andra vändan som chef och kan rekommendera detta, om man ges rätt förutsättningar och trivs bra med gruppen man leder.

Johan Backman 2023-09-18

Har varit chef över avdelning. Kul med arbetsledarrollen men personalansvaret med utv.samtal, lönesättning, konflikthantering etc. var inte positivt. Nu projektledare utan detta, mycket roligt!

Johan Backman 2023-09-18

Har varit chef över avdelning. Kul med arbetsledarrollen men personalansvaret med utv.samtal, lönesättning, konflikthantering etc. var inte positivt. Nu projektledare utan detta, mycket roligt!

Anna 2023-09-15

Til viss del. Jag skulle gärna jobba med ledarskapet och att driva gruppen framåt. Det som hindrar är behovet av att vara tillgänglig och att inte kunna stänga av, på samma sätt som nu, samt kraven på mig själv hur jag vill vara som chef.

Björn Ljungberg 2023-09-15

Ja, tänker lite i den banan. Som ett steg i karriären och för att få arbetsuppgifter som känns utmanande.

Sidorela Selami 2023-09-15

Ja, jag kan tänka mig att bli chef
Kommentera