Frågor & svar
Nyheter

Bingo för FOI i höstbudgeten: ”Kvitto på förtroende”

Det finns både vinnare och förlorare i regeringens budget. På FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är det jubel.

Publicerad:

– Det är ett kvitto på förtroende och att det vi gör uppskattas, säger överdirektör Lena Nyberg.Lena Nyberg.jpg

Anslagen från Försvarsdepartementet ökar med 40 procent nästa år. Det innebär ett tillskott i kassan på 110 miljoner kronor. En mindre del är öronmärkt till det civila försvaret, som tidigare inte har fått finansiering alls.

– Det är inte helt klart i detalj vad vi förväntas göra mer, men ett nytt uppdrag handlar om att identifiera och utnyttja teknologier för ökad försvarsförmåga, både militärt och civilt.

Det säkerhetspolitiska läget och att Sverige rustar upp ligger till grund för de höjda anslagen som sträcker sig tre år framåt i tiden.

– Tanken är att vi ska expandera långsiktigt, och då inte bara personalmässigt, utan även i infrastruktur, säger Lena Nyberg.

Detta i ett läge då FOI har vuxit med runt 250 anställda de två senaste åren, och är nu uppe i drygt 1200 medarbetare. Och ännu fler blir det nästa år.

Vilka kompetenser behöver ni och klarar ni rekryteringen?

– Alla typer av naturvetare som vill jobba med frågor om säkerhet och försvar. Vi har länge trott att det skulle bli besvärligt att rekrytera, speciellt som 40 procent är disputerade. Hittills har det gått bra, men kan bli svårare inom smala specialiserade områden.

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har experter från FOI synts allt oftare i rutan och annan media.

– Att informera allmänheten och förmedla kunskap från forskningen är ett av våra uppdrag, säger Lena Nyberg som är matematiker i botten.

Palle Liljebäck

chefredaktör