Frågor & svar
Nyheter
Närbild på en mage och två händer som håller i ett måttband som mäter magen. I hörnet syns en porträttbild av  Paulina Nowicka.

Föräldrar till barn med obesitas får verktygen till förändring

Paulina Nowicka är legitimerad dietist och professor på institutionen för kostvetenskap på Uppsala universitet. Som professor har hon ett varierande jobb med allt ifrån forskning till studieadministration.

Publicerad:

Utöver hennes jobb som professor har hon dessutom skrivit en bok riktad till föräldrar som har barn med obesitas, fetma. 

– Efter att ha forskat om barnobesitas under många år och arbetat som dietist på barnsjukhus där jag pratat till föräldrar, ville jag samla alla berättelser och skriva en bok som föräldrarna kan använda.

Boken heter ”Hälsovikt för ditt barn. Vetenskap, verktyg och vägen framåt”.

 

Forskar inom barnobesitas

Till vardags arbetar hon som professor på institutionen för kostvetenskap på Uppsala universitet. Stor del av sin tid lägger hon på att forska inom dietetikens kommunikation och särskilt mot barnobesitas.

– Jag deltar i flera internationella forskningsprojekt, bland annat en stor EU-finansierad studie. Jag samlar in data, analyserar den och skriver vetenskapliga artiklar. Jag arbetar även med många större organisationer som Socialstyrelsen och WHO som expert för att ta fram nya riktlinjer.

Under vissa perioder på året blir det mer fokus på att undervisa och handleda studenter i uppsatsskrivande.

– Jag är deras bollplank och stöd så att de utvecklas. Det är så givande att se hur text och vetenskapliga fynd tar form.

 

Viktigt med återhämtning

Paulina är även studierektor på forskarnivå på institutionen vilket innebär en hel del administration som att se till att det finns individuella studieplaner. Hon utvärderar även en forskarutbildning.
Det akademiska livet innebär höga prestationskrav. För att orka fortsätta skapar hon tid för återhämtning i sin kalender.

– Jag brukar meditera för att återhämta mig. En annan viktig del av min vecka är att ta skogspromenader, det är den plats där jag trivs bäst. Då slappnar jag av och tänker. Efter promenaden skriver jag ned vad jag kommit fram till vid datorn. Det är en viktig del av min kreativa process.

Johanna Rösth

projektledare webb