Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter
Bild på vem man tror är Eunice Newton Foote.

Klimatforskningen som stals

Visste du att det är kvinna som ligger bakom teorin om växthuseffekten och global uppvärmning? Eunice Newton Foote var, mot alla odds, vetenskapsman under en tid då forskningen helt dominerades av män och som stod i fronten för kvinnors rättigheter.

Publicerad:

Vi vet väldigt lite om Eunices uppväxt och knappt hur hon såg ut. Bilden ovan är overifierad men är vad många tror avbildar henne. Däremot vet vi att hon föddes den 17 juli 1819, i USA och var yngst i en stor familj med elva syskon. Hennes föräldrar värdesatte utbildning högt och såg ingen skillnad på kön vilket skiljde dem från många andra föräldrar i 1800-talets USA.

Vid sjutton års ålder började hon studera på Troy Femal Seminary, och gick även på föreläsningar på det närliggande vetenskapsuniversitet Rensselaer School. Det leddes av botanikern och forskaren Amos Eaton. Hans skola var en av väldigt få som tillät kvinnor att utbilda sig inom olika vetenskaper och det var där Eunice fann kärleken till kemi och biologi.

Kärlekens laboratorium

1841 gifte hon sig med domaren och matematikern Elisha Foote. Förutom att de delade det stora intresset för vetenskap var även hennes man för jämlikhet. Något som blev tydligt när Eunice blev invald som medlem i kommittén för den första kvinnorättkonferensen 1848. Ett möte som blev startskottet på den moderna feminismen i USA.

I deras hemmabyggda laboratorium intresserade sig Eunice för vad som händer med olika gaser när de utsätt för värmen från solljus. Med hjälp av en luftpump, fyra termometrar och två glascylindrar inleddes åtta månader av experimenterande där hon testade temperaturskillnader för väte, syre och koldioxid, när de var i skugga eller solljus.

Utifrån detta kom hon fram till att en förändring av andelen koldioxid i atmosfären skulle ändra temperaturen på jorden. I den sekunden blev hon först med att identifiera orsaken bakom vad vi idag kallar för växthuseffekten.

Presenterades av en man

En tidig morgon 1856 samlades hundratals forskare, uppfinnare och vetenskapsmän i New York på konferensen AAAS. En av upptäckterna som presenterades var Eunices, men inte av henne själv då kvinnor inte fick lov att presentera sin forskning. I stället blev det vännen Joseph Henry, en framstående professor, som klev fram och presenterade hennes upptäckt ”Circumstances Affecting the Heat of Sun´s Rays”. Han var noga med att gång på gång nämna att det var hon som stod bakom arbetet. Fyra månader senare publiceras hennes text i American Journal of Science.

Stulen forskning

I samma tidskrift skrev fysikern John Tyndall om färgblindhet och konstigt nog publicerade han tre år senare ”egna” mer detaljerade upptäckter om hur olika typer av gaser fångar värme. Eunice nämns inte i artikeln och han hävdade till och med att inga tidigare experiment gjorts inom området. Detta gav honom all ära för teorin om växthuseffekten.

Trots flera upptäckter och patent skulle det ta hundrafemtio år innan Eunice fick den ära hon förtjänade. 2010 återupptäckes hennes teorier och sedan dess har arbetet pågått för att ge henne den rätta platsen i historien. Hon var trots allt den första kvinnan att få sin artikel presenterad på en stor forskningskonferens och den enda kvinnan att bli publicerad i fysikjournaler fram till Marie Curie. Hon har kallats vetenskapens Rosa Parks.

Hur viktiga är Eunices upptäckter?

Vi frågar Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.
– Det är ett fundament i hela klimatforskningen. Den finns beskriven i våra klimatmodeller och är ett viktigt bidrag till att förklara hur atmosfären fungerar. Jag pratar mycket om klimatförändringar och teorin om växthuseffekten ligger till grund i det arbetet.

På vilket sätt har teorin påverkat forskningen?
– Det har varit viktigt för att förstå hur klimatsystemet fungerar, och därmed en viktig del att förstå förutsättningarna för livet på jorden. Teorin har också använts i studier av andra planeter. I dag är det särskilt viktigt att vi förstår vad som händer och varför, och vad som kan hända framöver om vi fortsätter att öka atmosfärens halt av växthusgaser.

Visste du att det var en kvinna som låg bakom teorin men att en man tog åt sig äran?
– Nej det visste jag inte tidigare. Tråkigt förstås, men samtidigt spännande att höra och att lära sig något nytt.

 

Eunice Newton Foote

Född: 17 juli, 1819 i Connecticut, USA.
Död: 30 september 1888.
Sysselsättning: Forskare, uppfinnare, klimatolog, fysiker, medborgarrättsaktivist.
Familj: Man: Elisha Foote, Barn: Mary Foote Henderson och Augusta Foote Arnold.

 

Källor: Wikipedia, hjältionnor.se, The New York Times

Nikita Zeiloth

Journalist & digital innehållsproducent