Frågor & svar
Nyheter

Rut 2021-09-10

Hade förr cellkontor och det var toppen. Sedan några år har arbetsgivaren tillhandahållit en rad otillfredsställande lösningar i form av landskap och mer eller mindre flexibla aktivitetsbaserade varianter. Under pandemin och hemarbetet har allt fungerat som i cellkontoret. Har inget alls intresse i att gå till en arbetsplats om den inte erbjuder en sådan miljö. Den är inte bra för mig och kan omöjligt vara bra för arbetsgivaren.