Frågor & svar
Nyheter

Månadens fråga: Vad vill du få ut av kontoret efter pandemin?

Många är nu på väg tillbaka till arbetsplatsen, i alla fall några dagar i veckan. Kanske kontoret får en annan roll än tidigare och blir mer aktivitetsbaserat. Nu undrar vi vad du vill få ut av kontoret efter pandemin.

Publicerad:

Kommentarer

Linda 2021-10-06

Vill inte tillbaka till kontoret alls. Funkar mycket bättre hemifrån samt att det blir mindre stress i vardagen. Nu har jag dessutom även flyttat under pandemin vilket gör att jag bor på annan ort. Tycker att alla som har ett arbete som kan utföras hemifrån också ska få valmöjligheten att fortsätta göra det. Större möten och dylikt kan dock ske på kontoret.

Tommy 2021-09-29

Varit helt magiskt att arbeta hemifrån under Covid. För egen del så räcker det gott och väl med en dag i veckan på kontoret.

Andreas 2021-09-23

Att ha möjlighet att kunna jobba hemma 1-2 dagar i veckan.

Jenny 2021-09-10

Önskar att vi kan uppnå flexibilitet och samförstånd i att alla är individer med olika behov. Behov som kommer från inre och yttre faktorer. Arbetsgivaren har ett ansvar att kunna balansera intressen. .

Peter 2021-09-10

Jag är mycket mer effektiv hemma. Ingen stör mig när jag är djupt koncentrerad. Nackdelen med att jobba hemma är att det lätt blir 9-10h arbetsdag. Själv jobbar jag helst på distans men kommer gärna in för vissa fysiska möten OM de är relevanta. För det man saknar med distansarbete är kaffepumps snacket. Visserligen är det chefen som leder och fördelar arbetet men det är också mig fritt att söka mig nytt jobb.

Magnus Johansson 2021-09-10

Träffa kollegor IRL, nätverka på arbetsplatsen. Äkta möten. Framöver kommer det för många att bli en kombination av kontors- och hemarbete, men förhoppningsvis med ordentlig (bättre) arbetsmiljö på hemmakontoret. Vilket bör vara delat ansvar arbetsgivare/arbetstagare. Eftersom hemarbete på gott och ont visat sig vara mer effektivt är arbetsmiljön inte bara i arbetstagarens intresse ;-)

Rut 2021-09-10

Hade förr cellkontor och det var toppen. Sedan några år har arbetsgivaren tillhandahållit en rad otillfredsställande lösningar i form av landskap och mer eller mindre flexibla aktivitetsbaserade varianter. Under pandemin och hemarbetet har allt fungerat som i cellkontoret. Har inget alls intresse i att gå till en arbetsplats om den inte erbjuder en sådan miljö. Den är inte bra för mig och kan omöjligt vara bra för arbetsgivaren.

Kiki 2021-09-10

Fungerar jättebra för mig att jobba hemifrån. Det jag behöver på kontoret är inte kontorslandskapet (som dessutom kan bidra till smittspridning) utan eget rum för arbete med känslig information. Jag hoppas att vi kan fortsätta att ha de flesta mötena digitalt eftersom det är smidigare än att t.ex. springa runt och leta efter mötesrum eller brottas med it-utrustningen i mötesrummen (som ofta är olika i olika rum).

Stefan 2021-09-10

På samma sätt som förut att få de fysiska mötena och interaktionen med mina kollegor som är så viktig. Även att på ett bättre sätt tydligt kunna skilja på arbetstid och fritid.

Distanslärare 2021-08-30

Kollegiala möten och pedagogiska träffar på kontoret cirka 3 gånger per månad. I övrigt förväntas arbetet utföras från hemmet.

Å 2021-08-30

Eftersom jag inte har samma eller liknade arbetsuppgifter som kollegorna på kontoret går det jättebra att jobba hemma och det är också smidigt då jag har nästan 5 mil till jobbet. Kontoret behövs för den sociala biten någon gång i veckan.

Sara 2021-08-30

Kontoret (med eget rum) behöver jag för att vara effektiv, koncentrera mig och göra mitt arbete på bästa sätt, samt för att få det sociala och utvecklande mötet med kollegor och separera arbetsdagen från fritiden.

H2 2021-08-27

”Vad vill du få ut av kontoret efter pandemin?” Det var väl en konstig fråga. Jag förutsätter att min arbetsgivare har en tanke och plan för vad jag och mina kollegor har för uppgifter på jobbet och anpassar kontoret efter det för att ge mig de bästa förutsättningar att göra ett bra jobb. Apropå aktivitetsbaserat så tycker jag att s.k. cellkontor erbjuder allt som behövs för alla tänkbara aktiviteter: man kan ha det tyst och lugnt när man behöver koncentrera sig, man kan ha spontanmöten när någon kollega kommer med en fråga, man kan prata i telefon vid behov och ha zoom/Skype/teamsmöten utan att störa. Därutöver kan man lämna för dagen mitt i en arbetsuppgift och komma tillbaka dagen därpå och fortsätta. Möjligheten att alltid sitta nära ett fönster gör också att man kan få del av den lilla gnutta sol som eventuellt visar sig en mulen höstdag. CELLKONTOR ÄR DEN SANNA AKTIVITETSBSERADE LÖSNINGEN!

Miljöspecialist 2021-08-27

Vill ges möjlighet att jobba från hemmet 1-2 dagar per vecka för att slippa pendla dessa dagar. De dagar jag är inne på jobbet är det viktigt att jag får ha kvar eget rum med eget skrivbord. Har testat att jobba aktivitetsbaserat utan eget skrivbord och det funkar inte alls.

A. 2021-08-27

Precis innan pandemin gick vi från att ha egna rum till kontorslandskap som inte passar mig alls. Så att jobba hemifrån har varit skönt och jag upplever att jag fått mer gjort. Jag vill fortsätta jobba hemifrån minst 2 dagar i veckan. Vi har platsbrist på kontoret så rätt planerat ser jag fördelar med det. Hoppas bara att det går att få igenom.

Margareta Krabbe 2021-08-27

Mitt kontor innehåller så mycket material, möjligheter och dessutom, i alla fall då och då, kollegor. Jag vill gärna blanda hemarbete med vistelse på kontoret. I en ideal värld bestämmer "arbetsplatsen"/chefen om gemensamma möten på kontoret/arbetet så att det inte enbart är upp till individen att bestämma var, när och hur.

GunnarMqt 2021-08-27

En möjlighet att träffa kollegor och skapa innovationsmöjligheter

Gullan 2021-08-27

Jag vill vara på kontoret 1-2 dagar i veckan för att få det sociala med kollegor. Annars vill jag arbeta från hemmet då jag upplever att det är där jag är mest ostörd.

Johan 2021-08-27

Mötesplats för att bredda perspektiv och få inblick i andra verksamheter än den du själv jobbar i. Och självklart även få ta del av välvilligt skvaller.

Hållbarhetsstrateg 2021-08-27

Jag vill att kontoret ska vara en social och kreativ mötesplats som bidrar till att skapa innovativa idéer och lösningar. Men kontoret måste också kunna skapa möjlighet till lugn och avskildhet, möjlighet till reflektion och koncentration.

Ingela Björklund 2021-08-27

Jag är djurskyddshandläggare, och vi har ändå haft viss närvaroplikt och ett schema så att tillräckligt många är på plats för akuta uppdrag. Det har fungerat bra att arbeta hemma de övriga dagarna. När det börjar normaliseras igen så hoppas vi att vi fortfarande ska ha möjlighet att arbeta hemifrån en del dagar i veckan. Däremot fungerar det dåligt om vi inte har enskilda rum när vi är på kontoret, då vi ofta sitter med känsliga samtal. Tyvärr håller vår arbetsplats på att byggas om till flerpersonersrum, och det oroar oss. Att gå till särskilda samtalsrum är inget alternativ, då vi måste ha tillgång till utrustning under samtalen som inte går att ta med sig så snabbt och lätt.

Peter 2021-08-27

Jag är av uppfattningen att när jag är hemma vill jag koppla bort jobbet, så hemarbete har aldrig varit aktuellt för mig.

Catarina Lund 2021-08-27

Har kontoret i samma kvarter som hemmet så tjänar inget på att jobba hemma och har inte heller gjort det under pandemin. Eftersom Kollegorna som har långt till jobbet har jobbat hemma så har det ändå varit glest på kontoret. Hoppas på att de digitala mötena fortsätter även efter pandemin så man slipper en massa onödiga resor och ineffektiva möten.

Per 2021-08-27

Längre och djupare samtal och möten. Workshop i betydelsen verkstad.

Anna 2021-08-27

Jag vill ha ett kontor med ett eget rum. Rummet behöver inte vara stort och jag har inga problem med typ glasade väggar. Men, jag vill ha ett eget rum!

Kristin 2021-08-27

Jag vill vara på kontoret ca 2 dagar i veckan och jag vill kunna bestämma mer eller mindre själv vilka dagar jag ska vara där.

Marie 2021-08-27

Kontoret blir en plats för fysiska möten och kreativitet, något som saknats under pandemin. Ser framför mig att man är på jobbet 2-3 dagar i veckan och med kollegor man har beröringspunkter med.

Ulf 2021-08-27

Pandemin har varit till min fördel, jag har 3 barn ( 2 m diagnos ),, Jag har på ett enklare sätt kunnat styra upp saker och ting på mina barnveckor. Men,, 'In the end of the day' jobbar jag hårdare och längre dagar än tidigare. Jag vill inte gå tillbaks till det som var tidigare.

Pirjo Gustafsson 2021-08-27

Kontoret hos arbetsgivaren är kollegial mötesplats för att utveckla verksamheter i företaget. Jag tror även att viss mån kommer kontoret även för mig vara en plats för koncentrerat arbete. För andra kan sådan plats finnas tex i hemmet. Kontoret hos arbetsgivaren behöver även vara ett slags ”bibliotek”. Även om mycket finns på internet så kommer det att ta tid att söka tidskrifter, böcker etc som är relevanta. Arbetsgivaren bör tillhandahålla underlag för omvärldsanalys så att flera i organisation är så samma våglängd .. när man ska jobba ihop. Kontoret kommer även vara plats att möta chefer, samtala om arbetssituation etc. Intressant fundering är om det kommer vara chefen som ska vara på kontoret den mesta tiden så att medarbetare kan möta chefen när hen behöver det? Närvarande chefer är en utmaning. Jag kan konstatera att pandemin har visat att det är svårt via videomöten att avgöra hur hen mår. Eller vilka problem det finns? Webben har inte ”lukt” som skulle t.ex. kunna hjälpa till att avgöra om det finns problem med droger.

Amanda Holm 2021-08-27

Jag och alla kollegor jag pratat med vill ha mer lung och ro och mindre störningsmoment på kontoret. Nu när alla provat jobba hemifrån och upptäckt vad det går att få gjort när man inte blir avbruten var 3e minut. Men vi som många andra ska flytta till ett stort öppet landskap med aktivitetsbaserst och inga väggar som kan skärma av störningsmomenten... Så det går åt motsatt håll av vad vi önskar oss. Nu verkar det mest gå ut på att folk ska sitta och se snygga och coola ut i ett hyperdesignat landsksp istället för att fokus ska vara på att kunna leverera och producera våra arbetsuppgifter...

Gun 2021-08-27

Jag vill tillbaka till arbetsplatsen och jobba därifrån.

Åsa 2021-08-27

Om jag bor längre ifrån och har en något större boyta (nu 40 m2) så vill jag gärna jobba 50/50 kontoret/hemma. Nu känns det skönt att gå till kontoret som ligger på 10 min gångavstånd. Har 6 mån provanställning och då ska vi nya vara på kontoret.

Elin Jonsson 2021-08-27

Jag vill jobba på kontoret som förr!

Jenny K 2021-08-27

Arbetsuppgifter som mår bra av samarbete och snabb avstämning. Möten och fikastunder för att ha kul på jobbet och lära känna arbetskompisarna - och därmed få bättre team och samhörighet.

H 2021-08-27

Om kontoret skulle bli aktivitetsbaserat, dvs att man bara hade ett skåp som fast punkt, och ett kontorslandskap delat av anställda som jobbar med helt olika saker, så hade jag inte gått dit alls. Detta gäller även om de skulle sockra arbetsplatsen med påhittiga fik - för att kunna kalla det "aktivitetsbaserat" istället för "hot desking".

JR 2021-08-27

Mötesplats med kollegerna för utveckling utöver det "vanliga" arbetet.

Handläggare i miljöns tjänst 2021-08-27

Mötesplats framför allt för möten där interaktion och nätverkande är viktigt.

Ellie 2021-08-27

Att separera arbetstid från ledig tid ordentligt.
Kommentera