Frågor & svar
Nyheter

Margareta Krabbe 2021-08-27

Mitt kontor innehåller så mycket material, möjligheter och dessutom, i alla fall då och då, kollegor. Jag vill gärna blanda hemarbete med vistelse på kontoret. I en ideal värld bestämmer "arbetsplatsen"/chefen om gemensamma möten på kontoret/arbetet så att det inte enbart är upp till individen att bestämma var, när och hur.