Frågor & svar
Nyheter

När jobbet blir en mötesplats

Vad ska vi ha kontoret till efter pandemin? Nu finns ett fönster för att skapa miljöer för kreativitet och att lösa uppgifter. Erik Herngren på Kairos Future har tittat närmare på det.

Publicerad:

Tänk dig kontoret som en plats för fest och middagsbjudningar. Ett bra upplägg med ett genomtänkt innehåll gör kvällen oförglömlig.

Ungefär så tänker sig Erik Herngren framtidens arbetsplatser. Han är senior partner och strategisk rådgivare till företag och organisationer.

– Utmaningen är att skapa kreativa miljöer som driver innovation. Det handlar om att hitta mötesplatser över gränserna, där man kan testa idéer och inspirera varandra, säger han övertygande.

Som en orkester

En annan metafor är jazzorkestern, där grundstrukturen är satt med möjlighet att släppa loss och improvisera.

– Det är ofta så nyskapande sker, både i musikens värld och på jobbet, där man ska hitta lösningar på problem eller skapa något nytt.

Då infinner sig frågan hur arbetsplatsen ska se ut för att nå dit. När vi går tillbaka till kontoret efter pandemin är det ett bra tillfälle att förändra. Undersökningar visar att många vill fortsätta att arbeta hemma några dagar i veckan.

– Behovet av kontorsyta kommer att minska och nya kontorslösningar växer fram. Vissa vill vara på arbetsplatsen för att kunna jobba ostört, medan det för andra är tvärtom. Därför kommer en mix av mötesplatser och enskilda rum att behövas.

Publika kontor

I kristallkulan ser han också en uppluckring av kontoren, som blir allt mer publika. Coworking, där flera företag delar kontorsyta menar han blir vanligare.

– Det är ett sätt att effektivisera kontorsytan, med möjlighet att till exempel samla hela personalen och minska tiden när kontoret står tomt. Med mer samarbete med andra aktörer minskar behovet av egen yta dit ingen annan än de anställda har tillträde till.

När kanske närmare halva personalstyrkan jobbar på distans hemifrån, på café eller liknande gäller det att hitta former för det.

– En utmaning är att få till bra videomöten när några är på plats och andra jobbar på distans. Det underlättas av att alla är vana vid videomöten, men när trettio personer sitter i rummet och sju på distans krävs det särskilda hänsyn, säger Erik Herngren.

Är arbetsgivarna med på noterna?

– Ja, de vill hitta bra lösningar för personalen och vara attraktiva som arbetsgivare. Kom ihåg att den digitala transformationen bara har börjat, där rutinarbete är på väg bort och ersätts av robotar.

Det menar Erik Herngren ger tid för mer kreativt arbete och problemlösning, vilket bör vara en utgångspunkt för kontorets utformning och innehåll.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kiki 2021-09-10

Att arbeta utomhus har visat sig främja kreativitet och många har provat det under pandemin, t.ex. möten med promenad. Erik Herngren nämner dock inte detta. Av kommentarerna till Naturvetarnas fråga om vad vi vill ha på kontoret efter pandemin är egna rum eller att slippa kontorslandskap vanligt!

Tråkmåns? 2021-08-27

Om nån hellre sitter på café hela dagen istället för att komma till möten arbetsgivaren kallat till så kanske den personen skulle börja leta nytt jobb. Jag har då ingen lust att anpassa mig till den som inte behagar komma.
Kommentera