Frågor & svar
Nyheter

Pernilla 2021-12-16

Tyvärr gör vi för lite för att relationerna ska fungera vid hemarbete. Skypefika tog slut pga för lågt intresse i somras. Så vi har många möten via skype då vi arbetar på flera ställen, det hade vi även tidigare. Försöker småprata när tillfälle ges men livet på distans är torftigt även om man sparar mycket restid.