Frågor & svar
Nyheter

Oscar 2021-04-28

Snarast mindre vi har fått viss arbetsbrist mot ett normalår. detta ligger utanför min myndighet att styra. Vi gör internutbildningar för att underlätta pensionsavgångar mm.