Frågor & svar
Nyheter

Joel 2021-05-13

Halvdant för att Naturvetarna med er chefsredaktör i spetsen är tydligt okritisk till fakta som kommer från forskning Skogsindustrin har beställt och betalat för. Stor mängd objekriv forskning har visat att det bösta för klimatet och den biologiska mångfalden är att lpta skogen stå.