Frågor & svar
Nyheter

Carin 2021-01-15

Jag är äldre, men har varit med sen hålkorten och gläds över utvecklingen inom data / web. Allt ha r blivit enklare, men det är viktigt med info och hjälpfunktioner. Viktigt att det informeras om hur du tex kan kommentera vid videokonferenser r mm. Och att det tas in utvärderingar vid webkurser mm. Det finns utvecklingspotential.