Frågor & svar
Nyheter

Leonie 2021-05-18

Som Lars skriver ovan är det viktigt att betona att vi endast har några år på oss att lösa klimatkrisen. Koldioxiden som ska bindas måste göra det på 5-10 års sikt, inte 100 år. Så det jag läst i forskning från SLU är produktionsskogsbruk (kalhyggen) bättre för klimatet när vi ser till hundratals år. Hade vi börjat ta tag i klimatkrisen när vi upptäckte den i slutet av 1800-talet, eller när frågan tog fart under 80-talet hade vi kanske haft råd att hugga ned skogen idag. Men eftersom vi valt att skjuta problemet framför oss. Vi har valt att istället för att minska utsläppen över lång tid, att radikalt minska utsläppen under kort tid. Den tiden är nu och ca 10 år framöver och under den tiden måste skogen stå kvar tills dess att klimatkrisen är löst.