Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

Lars Bohlin 2021-05-14

Fakta!? Detta var ett typiskt exempel på faktaresistens. Tyvärr finns det för många fel och konstigheter i denna ledarsida för att kunna bemöta alla. Som jag ser det finns det fyra delar som påverkas av dagens skogsbruk. Det är det två saker som berör jorden som vi känner den idag nämligen hotet mot den biologiska mångfalden och klimathotet. Sen finns det två delar som också är viktiga, men inte lika, och de är ekonomi och socialt friluftsliv. Att då med så tunga ämnen att diskutera istället ta text i anspråk för att prata om hallon och kalhyggens minuspoäng känns fel. Ett stort problem med skrivelsen att den hänvisar till bara en forskning nämligen den som drivs av skogsbrukets forskningsinstitution. Detta gör att skrivelsen känns köpt. Annan forskning visar t.ex på att det tar 40-120 år för att få en kalavverkning innan det blir en lika stor koldioxid påverkan på atmosfären som om den var orörd. Nu har vi mindre än 7 år på oss innan världen har nått Parismålet om 1,5 graders högre temperatur på jorden. För att vi ska klara målet måste därför all kalavverkning stoppas nu. Vi vet också att de flesta rödlistade arter är rödlistade pga jord- och skogsbruk och att kalavverkning är det största hotet mot den biologiska mångfalden i skogen. Eftersom den största delen av den avverkade skogen går till sådan användning som snabbt omvandlas till koldioxid skulle 20 procent mindre virkesuttag inte nödvändigtvis påverka produkter som binder koldioxid. Jag skulle säga att alla argument som framförs i texten, utom möjligen detta med hallonen, faller platt till marken om man tittar på fakta. Denna skrivelse kommer från ordförande till ett förbund dit många naturvårdare är knutna vilket gör det sorligt att läsa och att det härigenom sprids sådan okunskap om detta mycket viktiga ämne som berör vår överlevnad på planeten såsom vi känner den idag.