Frågor & svar
Nyheter

Hur får jag personalen att stanna?

Fråga experten: Under semestern är det många som har sett sig om efter ett annat jobb. Hur gör jag som chef för att medarbetarna inte ska lämna nu när vi går tillbaka till kontoret efter pandemin?

Publicerad:

Visa att du bryr dig om dina medarbetare. Bjud in till ett utvecklingssamtal ”light”. Det behöver alltså inte vara så märkvärdigt, utan ta samtalet över en fika eller promenad. Det är ett sätt att visa att du ser medarbetarna och gör de delaktiga, vilket kan utmynna i att de fattar ett annat beslut och stannar kvar.

Ställ frågor om vad de tänker och känner inför hösten gällande arbetsuppgifter, kollegor, egen utveckling och inte minst relationen till dig som chef, liksom vart verksamheten är på väg. Var inte rädd för att störa, vilket är lätt att tänka när personalen är självgående. Men även de behöver uppmärksamhet och vill bli bekräftade. Våga vänd på frågan om nöjdhet, och i stället fråga om det är något som irriterar dem.

”Wow, här är någon som bryr sig om mig, det kan göra att jag stannar ett tag till”, är en vanlig reaktion. Det skulle kunna utmynna i att man hittar en ny roll för medarbetare som vill göra något annat.

Den här hösten blir lite speciell när många ska återgå till arbetsplatsen efter ett och ett halvt år på hemmakontoret. Här får man vara lite lyhörd för medarbetarnas önskemål. Många upplever att de har varit effektivare och fått ihop livspusslet på ett bättre sätt än tidigare.

Alla behöver inte behandlas lika. Den introverta kan till exempel behöva uppmuntras att efter pandemin tillbringa mer tid på arbetsplatsen för att möta och interagera med kollegorna och för den extroverta kan motsatsen gälla.

Anders Sandvik, chefsrådgivare på Verto AB, som Naturvetarna har ett samarbete med