Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter
Foto: Anna Ledin Wiren

Från Naturvetarnas kongress: Sverige ska bli världens första fossilfria land

Det händer mycket i den gröna omställningen nu, och naturvetare har en nyckelroll. Det blev tydligt på Naturvetarnas kongress när Svante Axelsson visade att en fossilfri framtid är möjlig. Men det finns hinder på vägen.

Publicerad:

En mix av ”bad news” och ”good news”. Så kan klimatdebatten beskrivas i dag. Svante Axelsson lägger fokus på de goda nyheterna. Och sådana finns det massor av.

– Vem kunde bara för några år sedan ana att det första fossilfria stålet skulle vara här i dag. Nu vill hela världen följa Sverige, sa den nationella samordnaren för fossilfritt Sverige.

Volvo, Scania och branscher som jordbruk och cement är med på tåget och ska bli fossilfria före 2030. Att klimat och ekonomi går hand i hand vittnar kurvan över utsläpp av växthusgaser om. Sedan 1990 har utsläppen minskat med 29 procent samtidigt BNP har ökat med 86 procent.

 

1,5-gradersfönstret öppet

Svante Axelsson slog fast att Sverige ska bli världens första fossilfria land och hoppet lever om att vi klarar 1,5-procentsmålet. Deltagarna i panelen instämde, men en högre växel måste läggas in.

Moderatorn Madeleine Westin, som själv är meteorolog, ställde frågan om vilka hindren är för en grön omställning.

– Tillståndsprövningen går för långsamt och det finns en mental fördröjning hos en del politiker, som skyller på varandra. Ett tydligare ansvar behövs för att kunna ställa politiker till svars, sa Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet som företräder delar av det svenska näringslivet.

Det finns målkonflikter

Journalisten Mikael Törnwall från Svenska Dagbladet menar att man inte kan ducka för de målkonflikter som finns.

– Det kan till exempel gälla att väga klimatnyttan på global nivå mot en sällsynt fjäril på Gotland. Här gäller det att hitta ett bra sätt att hantera olika intressen som står i konflikt med varandra.

Nina Ekelund vill se en jämnare spelplan i hela värden för utsläpp av växthusgaser. Hon påminner om att bara 21 procent av alla utsläpp i värden har ett pris. Resten kostar inget. Å andra sidan har utsläppsrätterna på bara fyra år ökat tiofaldigt.

 

Goda nyheter säljer

Frågan om medias roll kom upp på bordet. Bilden av att negativa nyheter säljer bättre är inte längre helt sant.

– Nyheter om lösningar på klimatkrisen är populära, enligt våra mätningar, som vi hela tiden gör på webben, sa Mikael Törnwall.

Det gjorde Svante Axelsson glad som menar att vi alla har ett ansvar för att sprida de goda berättelserna om en fossilfri framtid. Den är möjlig.

Det blev också tydligt att naturvetare har en nyckelroll i omställningen och de behövs i samhället.

– Det saknas naturvetare i bolagen styrelser som i dag domineras av ekonomer. Naturvetare behövs för att driva hållbarhetsarbetet framåt i näringslivet, sa Nina Ekelund.

Se öppna delen av kongressen och Svante Axelssons tal här. 

Palle Liljebäck

chefredaktör