Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

Rabatterade kurser på FEI

Vi samarbetar nu med FEI, Företagsekonomiska Institutet, en av Sveriges ledande utbildningsaktörer med lång erfarenhet av utbildning. Som medlem kan du ta del av FEI:s breda kurs- och utbildningsutbud till rabatterade priser. 

Publicerad:

I en snabbt föränderlig värld är behov av kompetensutveckling en av få konstanter. Nu inleder Naturvetarna ett samarbete med Företagsekonomiska Institutet, FEI, en av Sveriges ledande utbildningsaktörer med lång erfarenhet av utbildning för företag, organisationer och privatpersoner.

Som medlem får du 15 % rabatt på FEI:s breda kurs- och utbildningsutbud. Kurserna går att ta del av både på plats och digitalt.

FEI:s filosofi är att anordna kurser och utbildningar som du har omedelbar nytta av i ditt arbete. Arbetsgivaren får direkt avkastning på investeringen i utbildningen, genom att skapa förutsättningar för medaretaren att göra ett bättre jobb som bidrar till företagets utveckling. Indirekta vinster som ökad arbetsglädje och ett stärkt varumärke för företag som satsar på utbildning ska heller inte underskattas.

FEI har lång erfarenhet och ett gott rykte i arbetslivet. Utbildningarna är aktuella och relevanta; de ger kunskap och status för dig som vill stå väl rustad inför framtida utmaningar. FEI är också en ledande aktör inom ny utbildningsteknologi och Hybrid Learning. Hybrid Learning innebär utbildning på dina villkor – delta på plats i FEI:s klassrum eller på distans i live-streamade föreläsningar via konceptet FEIFLEX. Det ger mervärden och spännande möjligheter för dig som kursdeltagare. FEIFLEX innebär effektiv kompetensutveckling för framtidens arbetsliv – var du än befinner dig.

Utbildningar vi särskilt vill tipsa om

Allmän företagsekonomisk kurs – ekonomi för icke-ekonomer

Kunskaper i företagsekonomi är relevanta för allt fler befattningar i dagens arbetsliv. Decentralisering, plattare organisationer och ökande omfattning av projektbaserat arbete betyder att fler medarbetare måste ha kunskap om, och känna ansvar för, ”hur företaget eller organisationen går”. För lekmannen är ämnesområdet ”företagsekonomi” ofta synonymt med bokföring och siffror. Men det är inte hela sanningen. Företagsekonomi är ett brett ämne som innehåller betydligt mer: Organisationsfrågor, marknadsföring och strategival är några exempel.

Utbildningen riktar sig till dig som inte har ekonomi som huvudsaklig arbetsuppgift men har behov av att förstå och agera utifrån ekonomisk information. Utbildningen omfattar 6 delkurser inom företagsekonomins olika delar som du studerar under ett förmiddagspass i veckan under cirka 9 månader. Lektioner ges på plats i FEI:s lokaler och via FEIFLEX live-streamade distansstudier. Inga förkunskaper i ekonomi nödvändiga!

Certifikat Ledarskap

Vill du som chef stärka din roll genom att utveckla ditt ledarskap? Bra ledarskap går genom en ökad förståelse av dig själv som chef och medarbetare samt dynamiken i arbetsgruppen och i organisationen. Ledarskap handlar mycket om att inspirera andra och att åstadkomma en stark teamkänsla där varje person gör sitt bästa, tar ansvar för helheten och hjälper andra mot målen.

Kursen sker till stor del genom en upplevelsebaserad pedagogik där vi blandar teori med övningar, erfarenhetsutbyte och reflektion. Du kommer att få träna på olika ledarskapssituationer, som till exempel leda ett möte, coacha medarbetare, hantera en konfliktsituation och ge och ta emot återkoppling.

Kursen vänder sig till dig som har ett formellt chefs- eller personalansvar och som ansvarar för att leda och utveckla individer och grupper. Kursen är också lämplig för nyutnämnda chefer.

Agilt ledarskap

Ett växande antal organisationer söker agila sätt att leda och styra verksamheten, sätt som stödjer kundorientering, flexibilitet och anpassningsförmåga. En viktig del i denna styrning är att våga släppa på detaljplanering, kontroll och finansiella belöningar för att istället förlita sig på medarbetarnas inre motivation och förmåga. Under kursen tittar vi närmare på hur denna styrning kan se ut, vilka krav den ställer och hur den kan införas. Kursen ges av Göran Nilsson ekonomie doktor och forskare som även skrivit kurslitteraturen.

Kursen är lämplig för dig som är intresserad av agila sätt att leda och styra, det vill säga sätt som är bättre anpassade till en dynamisk värld. Den riktar sig inte till en specifik roll i organisationer utan är lämplig för personer i företagsledning, controllers, HR-personer, linjechefer med flera.

Boka utbildning

Här kan du som är medlem i Naturvetan logga in och boka utbildning hos FEI