Frågor & svar
Nyheter

Nya regler för statlig tjänstepension

Från och med 1 oktober 2020 gäller nya regler för hur man kan ta ut den statliga tjänstepensionen, för dem som är födda 1987 eller tidigare och omfattas av PA16 avdelning II. Det gäller den premiebestämda pensionen, dvs din individuella ålderspension, Kåpan tjänste och Kåpan extra.

Publicerad:

De nya reglerna innebär att du själv behöver ansöka om att få din pension utbetald. Pensionen betalas under återstoden av livet, så kallad livsvarig utbetalning, men du har möjlighet att själv välja en annan kortare utbetalningstid. Den individuella ålderspensionen kan betalas ut som kortast på 10 år. För Kåpan tjänste och Kåpan extra är den kortaste uttagstiden 5 år.

De nya reglerna gäller för dig som ansöker om att ta ut pension från och med den 1 oktober 2020 eller senare. Ansöker du om att börja ta ut pension innan 1 oktober gäller nuvarande regler.

Tänk på att tjänstepensionen utgör en viktig del av din försörjning under åren som pensionär. Om du tar ut tjänstepensionen på kort tid återstår bara den allmänna pensionen att leva på de återstående åren efter det.

Mer information finner du på www.spv.se/nya-uttagsregler-pa16

Du kan också göra en pensionsprognos på www.minpension.se

Är du förtroendevald inom statlig sektor? Här finner du en powerpoint från Saco-S "Aktuella pensionsfrågor".