Frågor & svar
Nyheter

Fanny 2020-11-13

Tråkigt men sant; den årliga revisionen kan inte göra någon större 'impact' på lönen. Dels är lönerevision redan i förväg bestämd i och med budgeteringsarbete oktober föregående året, och dels det som redan sagts om att det inte finns någon utrymme för goda argument. Om man vill ha en rejäl förändring av lönen behöver man tyvärr lite nu och då byta arbetsgivare.