Frågor & svar
Nyheter

Lars 2020-03-31

Som molekylärbiolog hos molekylärbiologisektionen för mikrobiologen i Halmstad är det såklart mycket som påverkas. Corona har inneburit en helt ny placering. Som tur är har provvolymerna för de övriga ordinarie analyserna minskat vilket tillåter oss att hinna med alla COVID-19 prov vi tar emot. Utöver den ökade arbetsbelastningen har det blivit mer helgarbete också. Nu hoppas vi bara att reagenserna räcker och att det inte blir en stor ökning.