Frågor & svar
Nyheter

Rikard 2020-06-05

Jobbar inom läkemedelbranchen och där är ju allt styrt via instruktioner. Det får inte bli så att arbetsgivaren får tillgodoräkna sig tid för att läsa nya uppdateringer eller då personal ska genomgå den obligatoriska GMP-repetetionen inom ramen för vidareutbildning. Tveksam även till att arbetsrotation ska få räknas in. Vad jag menar är att det ska vara riktig vidareutbildning, både sådan som är till gagn för arbetsgivaren och sådan som inte är det, med fokus på individen.