Frågor & svar
Nyheter

Månadens fråga: Borde arbetsgivarna få mer att säga till om vid uppsägningar?

Både ris och ros har LAS-utredningen, som presenterades i veckan, fått. Det blir lättare för arbetsgivarna att säga upp personal om förslaget blir verklighet. En uppsida är att arbetsgivaren får ett större ansvar för kompetensutveckling. Nu undrar vi vad du tycker om det.

Publicerad:

Kommentarer

Rickard 2020-07-13

Det finns ingenting som säger att arbetsgivarna kommer att ta sitt ansvar för kompetensutveckling bara för att våra rättigheter försämras. Snarare tvärtom... Enligt all facklig erfarenhet måste vi stå fast, inte böja oss inför arbetsgivarkollektivets offensiver. Annars är vi sålda...

Rickard 2020-07-13

Nej, LAS ska inte ändras. Punkt. No surrender. Gå inte bakåt med arbetsrätten, utvidga den i stället med en skyldighet för arbetsgivare att verkligen stimulera och belöna vidareutbildning och kompetensutveckling. Arbetstagarnas position är redan alltför svag, den behöver absolut inte bli svagare.

Albert 2020-06-09

Nej att ändra LAS är dåligt och kommer leda till ett ökat prekariat. Håller med tidigare inlägg om att det är väldigt naivt att tro att arbetsgivare skulle vara extra snälla och vidareutbilda sin personal. Har nu jobbat i ca 35 år och sett hur arbetsgivare kan bete sig mot enskilda anställda. Tycker faktiskt att det blivit värre på senare år, även i kommun kan arbetstagare ses som slit och släng vara..

Catharina 2020-06-05

Det kan leda till mer stress och otrygghet hos arbetstagarna Regelbunden kompetensutveckling är dock viktigt

Esobvio 2020-06-05

Man skall inte ge ifrån sig en förhandlingsposition, eller makten till att med någon styrka kunna förhandla speciellt inte om man tillhör en struktur/organisation som det noteras nedgång i, alltså att det är färre medlemmar och mindre intresse till fackligt engagemang generellt. Givetvis så betyder kompetensutveckligen i de flesta fallen inget eller väldigt lite som motvikt i denna ojämna vågskål. Över lag så har det gått hyfsat för Svedala, även om vi dalat i världsrankingen på det senaste så ligger vi forfarande bra till gällandes hur vår arbetsmarknad fungerar. Jämför med hur arbetstagarna har det i andra länder så är vi det generellt bättre, spara denna position till kommande generation.

Axel 2020-06-05

Jag förstår inte varför naturvetarna ska ha en annan uppfattning än SACO. Om LAS-utredningen träder i kraft kommer det leda till försämrad anställningstrygghet för alla. Jag förstår att man kan vara för det om man vill gynna företagande, men ett fackförbund företräder ju de anställda. Det här måste vi i naturvetarna tydligare ta ställning emot. En förhandlingslösning mellan arbetsmarknadens parter är mycket bättre. Den här utredningen sätter ju en väldig press på facken i de pågående förhandlingarna.(https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/las-utredningen---omodernt-forslag-som-skapar-tysta-och-radda-arbetsplatser/)

Rikard 2020-06-05

Jobbar inom läkemedelbranchen och där är ju allt styrt via instruktioner. Det får inte bli så att arbetsgivaren får tillgodoräkna sig tid för att läsa nya uppdateringer eller då personal ska genomgå den obligatoriska GMP-repetetionen inom ramen för vidareutbildning. Tveksam även till att arbetsrotation ska få räknas in. Vad jag menar är att det ska vara riktig vidareutbildning, både sådan som är till gagn för arbetsgivaren och sådan som inte är det, med fokus på individen.

Tahereh 2020-06-05

Jag tycker att det är naivt att tro att arbetsgivare satsar på kompetensutveckling, iaf inom landstinget! I många positioner får man antingen vara självlärd och kämpa på , eller tas in nya utifrån.

Peter 2020-06-05

Även om det blir lättare att säga upp personal så kanske det också leder till att arbetsgivare vågar anställa mer istället för att dra tillbaka tjänster och minska produktionen när de inte får tag på exakt rätt kompetenser. Som matematiker har jag väldigt svårt att ta mig fram på en ingenjörsdominerad bransch, trots goda vitsord från tidigare arbetsgivare, och får ofta höra på anställningsintervjuerna att "du är jätteintressant men du har inte den bakgrund vi söker och därför vågar vi inte anställa dig", trots att det är matematiktunga jobb det handlar om. Jag tror LAS-reformen kan gynna naturvetare.

elin 2020-06-05

Jag tycker detta är bra. Kopetensutveklig känns mycket viktigare än turordningsreglerna. och viktigt att små företag kan på bra sätt optimera sin arbetsyrka för att man som medarbetare ska få en bra arbetsplats.

Elba 2020-06-05

Arbetsgivare har även innan haft ansvar för kompetensutveckling av personalen och inte tagit ansvar, så vad är det som säger att det ska bli annorlunda nu? Nej det förslaget som ligger är bara försämringar till de anställda och fördelar till arbetsgivare. Detta kan inte arbetstagarorganidstioner acceptera för då går vi tillbaka till 1800-talets arbetsmarknad där en arbetstagare bara hade skyldigheter och inga rättigheter.

Dag Hultefors 2020-06-05

Har inte läst i detalj, men tycker förslagen verkar vara en rimlig anpassning till nutidens arbetsmarknad.

Irene 2020-06-05

Att tro att arbetsgivare då särskilt inom offentliga sektorer ska ta sitt ansvar och vidareutbilda sin personal är naivt. Blir det enklare säga upp obekväm personal så kommer också protester mot arbetsgivare som inte sköter sig att tystna ännu mer. Det är farligt.
Kommentera