Frågor & svar
Nyheter

Axel 2020-06-05

Jag förstår inte varför naturvetarna ska ha en annan uppfattning än SACO. Om LAS-utredningen träder i kraft kommer det leda till försämrad anställningstrygghet för alla. Jag förstår att man kan vara för det om man vill gynna företagande, men ett fackförbund företräder ju de anställda. Det här måste vi i naturvetarna tydligare ta ställning emot. En förhandlingslösning mellan arbetsmarknadens parter är mycket bättre. Den här utredningen sätter ju en väldig press på facken i de pågående förhandlingarna.(https://www.saco.se/press/aktuellt-fran-saco/pressmeddelanden/las-utredningen---omodernt-forslag-som-skapar-tysta-och-radda-arbetsplatser/)