Frågor & svar
Nyheter
Foto: Colourbox

LAS-utredning bäddar för godtyckliga uppsägningar

Ändringarna som presenterades i LAS-utredningen kommer, om de genomförs, att leda till ett försämrat anställningsskydd. För Naturvetarna är det viktigt att parterna går tillbaka till förhandlingsbordet och försöker hitta lösningar, som båda kan bli nöjda med.

Publicerad:

Naturvetarna anser att utredningen på en rad punkter inte har hållit sig till regeringens direktiv.

– Man kan ha många synpunkter på innehållet i detalj. Mest anmärkningsvärt är ändå att denna utredning inte har lyckats hålla sig till två viktiga utgångspunkter som regeringen gav instruktion om. Skyddet mot godtyckliga uppsägningar och kravet på rättssäkerhet, säger Roma Uddin förhandlingschef privat sektor Naturvetarna.

Förbundet anser att frågor om den svenska arbetsmarknadens framtida funktionssätt är mångfacetterade.

– Om utredningen remitteras kommer vi tydligt lyfta de brister vi ser. Naturvetarna kommer också att uppvakta riksdagspartiernas arbetsmarknadspolitiskt ansvariga för en dialog i dessa frågor. Diskussioner om arbetsmarknadens framtida funktionssätt är bredare än att ensidigt diskutera LAS, säger Per Klingbjer förbundsdirektör Naturvetarna.

Huvudspåret för Naturvetarna är ändå att arbetsmarknadens parter ska nå en lösning via förhandling. Chansen till detta är nu bättre då utredningens förslag inte ska träda i kraft förrän 1 januari 2022, istället för under 2021 som det står i januariöverenskommelsen.

– Anställningstrygghet för privatanställda tjänstemän består av flera olika delar. Det handlar om LAS men också om möjligheter till kompetensutveckling, rätt stöd i omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. I förhandlingar mellan parterna blir det ett bättre helhetsgrepp och en mer balanserad slutprodukt än vad denna statliga utredning har lyckats uppnå, säger Roma Uddin.

Förhandlings- och samverkansrådet PTK, som är förhandlingspart för 27 fackförbund däribland Naturvetarna, företräder mer än 880 000 privatanställda tjänstemän i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv och LO. Förhandlingarna har varit pausade sedan i december 2019 men kommer att återupptas i augusti.

– Det är viktigt att förbund som klivit av förhandlingarna tar sitt ansvar och kliver på igen. Arbetsmarknadens parter bör samverka och ha dialog i enlighet med hur saker brukar förhandlas enligt den svenska arbetsmarknadsmodellen, säger Per Klingbjer.

I förhandlingsarbetet kommer man att ha färska underlag som tagits fram av partsgemensamma arbetsgrupper som arbetat under våren.

Naturvetarna ställer sig bakom PTK:s ingång i LAS-förhandlingarna:

  1. Starkt anställningsskydd genom lag och avtal där det fackliga inflytandet är säkrat.
  2. Förbättrad tillgång till kompetensutveckling genom att arbetsgivarens ansvar skärps i avtal och lag.
  3. Starkt stöd i omställning genom Trygghetsrådet som även omfattar visstidsanställda.
  4. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet – stödet från Trygghetsrådet ska även omfatta visstidsanställda.

Mer information till förtroendevalda

För att möta de många frågor som kan finnas kring processen, utredningens förslag, förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter med mera kommer inom kort ett dokument med frågor och svar att skickas ut till förbundets förtroendevalda.

Kommentarer

Rickard 2020-07-13

LAS behöver inte alls förändras, i synnerhet inte till det sämre. Arbetsgivarna har fortfarande överläge, vi ska inte gå bakåt, vi ska avancera framåt. Mer rättigheter, inte tvärtom. Stå fast, vi behöver hålla ihop i dessa tider. Om ni kompromissar bort våra rättigheter kommer det bli svårare och svårare att motivera medlemskap i facket.

Martin Monemar 2020-06-15

LAS behöver förändras i vilket fall som helst. Arbetsmarknaden har förändrats sedan LAS tillkomst. I Danmark är lönerna högre än vad de är i Sverige men samtidigt så får personalen fortbildning så fort de anses nödvändigt. Om en anställd får för hög nettolön utbetald så kan den anställde få ekonomiskt skadestånd om arbetsgivaren försöker att kräva tillbaka mellanskillnaden. I Danmark har du ett starkare skydd mot uppsägning om du är med i facket och a-kassan jämfört med om du inte är med i facket och a-kassan. Utöver detta så borde det vara en självklarhet för arbetsgivare av alla de slag att anställa den som är mest lönsam att anställa. Idag är det alltid den som är minst lönsam att anställa som anställs. Vad kännetecknar en talang, ett geni och en naturbegåvning ur ett psykologiskt perspektiv och ur ett företagsekonomiskt perspektiv? Ställ upp en lista på dessa egenskaper och lagstifta om det som är nödvändigt av dessa punkter. De personer som har milda varianter av dolda funktionsvariationer är mycket mer lönsamma att anställa än vad de personer som inte har dessa är. Sociallagstiftningen och arbetsmarknadslagstiftningen måste samordnas för att dessa skall ha en chans på den svenska arbetsmarknaden. Så som det är idag så fungerar inte den svenska arbetsmarknaden sett ur dessas perspektiv vilket ger resultatet att de är arbetssökande längre tid än vad som är nödvändigt. Turordningsreglerna måste nog delvis göras om så att de som är lönsamma att anställa och som är arbetssökande idag kan komma in på arbetsmarknaden. LAS kan inte vara stelbent. I Danmark är det också så att den som anställs som vikarie på ett vikariat så kan vikariatet förlängas maximalt två gånger innan den antingen måste tillsvidareanställas eller får söka en annan tjänst. Så plocka russinen ur kakan från det danska systemet och inför dessa saker här i Sverige. Vi kan inte fortsätta med att stänga ute de som borde vara en tillgång från att komma in på arbetsmarknaden. En person som har arbetat som bibliotekarie och som har en annan utbildning idag kan bara söka vissa tjänster som biblioteksassistent och bibliotekskonsulent idag. Detta bidrar också till att arbetsmarknaden fungerar sämre än vad den borde göra. Så tänk utanför boxen för att arbetsmarknaden skall fungera bättre än vad den gör idag.
Kommentera