Frågor & svar
Nyheter

Trädgårdsingenjören 2020-09-02

Covid-19 gynnar mig, eftersom jag har en barn som har varit hemmasittare i nästan 3 terminer. Jag har då jobbat hemifrån så mycket som möjligt, och sedan har barnet följt med mig när jag har möten och liknande. En klar fördel för mig är att jag blir mindre störd av andra när jag jobbar hemma. Jah har ett eget arbetsrum, med en bra stol. Jag tror att tendensen med distansarbete kommer att fortgå.