Frågor & svar
Nyheter

Månadens fråga: Hur vill du jobba i framtiden?

Många naturvetare har jobbat hemma under pandemin, medan andra inte har haft den möjligheten. Videomöten i all ära, men det är svårt att helt ersätta fysiska möten. Nu undrar vi hur du vill jobba när vi återgår till ett normalliknande läge.

Publicerad:

Kommentarer

professor andreas roiha 2020-10-16

i dagsläget under pågående samhällskris. har jag arbetat en del hemifrån. då jag har läst en ny utbildning som jag har en del kvar på under några månader. det är en utbildning till fysiorepeut. då jag under hela mitt liv har varit idrottsman. och varit intreserad av just fysiskt aktivitet och hälsa samt kost. som jag här i framtiden här vill arbeta med även om det blir på sjukhus eller på en större idrottsanläggning. Men under just en samhällskris är det klokt att vara tillräckligt intelegent för att begripa sig på den information som samhället går ut med. som går ut på att skydda människor i så stor utsträckning som möjligt. för att minimera antalet insjukna personer. så att inte fler personer drabbas under panademin. så jag hoppas att ni har tagit del av samhälls information. även om många skulle vilja återgå till den normala samhället igen efter allt. men samtidigt kan vi inte göra nånting åt själva omständigheterna som inträffar mitt under en pågående samhällskris

Karin 2020-09-08

Jag tycker hemarbete är väldigt effektivt, då man slipper resor och från jobbet och dessutom har kortare ställtid mellan möten. 100% hemma blir dock lite mycket och förutsättningarna för bra arbetsmiljö hemma beror ju både på rent fysiska förutsättningar och på hur väl man kan peppa sig själv. När detta är över vill jag gärna arbeta ca 2 dagar/vecka hemifrån.

Anna 2020-09-08

För mig som genomgått ett utmattningssyndrom har det varit fantastiskt att få jobba helt hemifrån! Jag har kunnat arbeta mer fokuserat och ostört, samtidigt som min energinivå ökat oerhört mycket, tack vare att stressen minskat när jag inte måste skynda iväg på morgonen och vardagslogistiken med barnens aktiviteter funkar smidigt när jag redan är hemma och kan skjutsa så fort jag slutat jobbet. Att jag kan ta lunchpromenader i skogen är också en stor fördel här hemma. Tyvärr önskar min chef att vi är fysiskt närvarande i vanliga fall (även om viss flexibilitet finns enstaka dagar), men jag hoppas att detta ändras när hon ser att det funkar bättre hemifrån. Att vara på kontoret 1(-2) dag/ar i veckan vore lagom, för att upprätthålla teamkänslan.

Emma 2020-09-04

Både och passar mig. Jag har långt att pendla vilket gör att arbete hemifrån sparar tid och resor. 2-3 dagar på kontoret och 2-3 dagar hemma per vecka. Jag märker att jag behöver kontoret och kollegorna också.

Fundersam 2020-09-02

Jag vill gärna ha ett kontor att gå till, men tyvärr blir det färre och färre arbetsplatser på jobbet på grund av höjda hyror. Det är inte lätt att sitta tre-fyra personer i ett kontor dimensionerat för 1-2. varken med ventilation eller arbetsro. jag har dessutom många möten digitalt och stör då de andra, så det får nog bli fortsatt hemarbete i framtiden eller nytt jobb.

Susanna 2020-09-02

Mer hemifrån, gärna två dagar på kontoret och resterande dagar hemifrån. Har varit så skönt med flexibiliteten nu.

Trädgårdsingenjören 2020-09-02

Covid-19 gynnar mig, eftersom jag har en barn som har varit hemmasittare i nästan 3 terminer. Jag har då jobbat hemifrån så mycket som möjligt, och sedan har barnet följt med mig när jag har möten och liknande. En klar fördel för mig är att jag blir mindre störd av andra när jag jobbar hemma. Jah har ett eget arbetsrum, med en bra stol. Jag tror att tendensen med distansarbete kommer att fortgå.

Åsa 2020-09-01

Jag vill gärna jobba hemifrån mer men min arbetsgivare har en generell policy som säger att vi bör befinna oss på arbetsplatsen fysiskt. Våra enhetschefer kan delegera undantag och jag är en sådan som fått lov att göra det ibland, men jag vet att jag skulle älska mitt jobb och utföra det mer effektivt om jag kunde få göra det ännu mer. Tyvärr är landstingen inte där på långa vägar, varken i arbetsmiljöfrågor eller digitalisering som skulle underlätta för detta.

Åsa 2020-09-01

Blir mer effektiv hemma och betydligt mindre störd av alla som vill fråga saker eller bara småprata. Gärna mer hemarbete men vi behöver också ses för att inte tappa sammanhanget i gruppen. Hälften hemma och hälften på kontoret hade varit bra för mig. Risken finns att vi ska få aktivitetsbaserat kontor och förlora våra enskilda platser. Då behöver jag jobba hemma än mer eftersom jag har svårt att jobba i en sådan miljö. Flexibilitet.

Lena 2020-08-30

Absolut mycket mera jobba hemma! Kapar onödig pendlingstid för mig och bättre för miljön. Mer fritid för mig och mer plats för andra att röra sig ute i samhället. Effektivare arbete, både kvalitet och kvantitet. Teamsmöten funkar bra i de flesta fall. Enda negativa är en mindre dos vardagsmotion.

Marie 2020-08-30

Jag är mycket positiv till hemarbete, men det ska inte vara ett tvång. Friheten att planera sitt eget arbete utifrån verksamhetens mål är viktig. Förut sågs nog hemarbete som ett udda undantag, men nu känns det som att AG förstått att det kan fungera bra. Men man ska alltid ha tillgång till en egen arbetsplats, inte tvingas till hemarbete för att man inte kan få lugn och ro att jobba på arbetsplatsen. Håller helt med Kristina som 28 aug skrev balanserat om detta med fördelningen av hemarbete och kontorsarbete. Känslan av att dela en arbetsplats försvinner när man bara enbart arbetar hemifrån. Det behöver vara balanserat, så att man upprätthåller arbetsgemenskapen också. Arbetsmiljön blir svår att överblicka. Det handlar även om säkerhetsfrågor, vilka arbetsuppgifter bör göras hemifrån och vilka inte. Alla har inte ett trivsamt hem, och alla kan inte ordna en ergonomiskt passande arbetsplats. Mycket individuella bedömningar och utifrån vad arbetsuppgifterna kräver tänker jag är bäst.

Karin 2020-08-28

Jag gör ett effektivare jobb när jag jobbar hemma. Så för min del gärna att det fortsättningsvis är ok att jobba hemifrån när det passar med jobbet.

Albert 2020-08-28

Har inte haft möjligheten att jobba hemma. Skulle nog inte ha disciplinen heller för det. För mig får det gärna gå tillbaka till "normal" läge. Saknar att träffa folk. Konferens via typ skype är endå inte samma sak. Och möten tycker jag heller inte funkat, har blitt en del missförstånd. Och svårt att veta när man ska prata.

Susanne 2020-08-28

Mer flexibelt med möjlighet att jobba mer hemifrån. Mer digitala möten för att spara tid och slippa resor. Tycker dock att fysiska möten är viktigt att fortsätta med i vissa sammanhang.

Elin 2020-08-28

Jag har jobb inom sjukhus så jag önskar verkligen att få jobba hemma i alla fall 50% av min tid. Skulle helst kunna jobba så man kan ta tillvara på dagen och utföra det man ska på tider dagar som passar mer med vädret. Önskar ett mycket mer flexibelt jobb än i dag.

Gunnar 2020-08-28

Håller med Kristina (28/8) till 100%. Hemma bra men på jobbet bäst.

Helena 2020-08-28

Mer flexibilitet. 2-3 dagar i veckan hemma, om arbetsuppgifterna tillåter det.

Peter 2020-08-28

Hemarbete fick jag nog av under den akademiska tiden, det blir inte aktuellt för mig något mer. Nu vill jag ha en riktig arbetsplats och kunna koppla bort jobbet helt när jag kommer hem. Har dessutom ingen bra arbetsplats att sitta på hemma. Köksbordet eller sängen skulle i så fall vara enda möjligheten då vi är trångbodda och chefen håller med om att det är oacceptabelt.

Kristina 2020-08-28

Redan innan covid-19 hade vi stora möjligheter att jobba hemifrån. Det som har utvecklats nu är att alla fått in en vana och teknisk kunskap i att även mötas på distans. När vi går tillbaka till mer normala förhållanden ser jag gärna att distansinslagen fortsatt kommer finnas där. Men jag ser också värdet av att vara fysiskt på samma plats. När det gäller möten fungerar det utmärkt att ha avstämningar runt hur det går med olika saker man planerat etc, däremot om mötet handlar om framtidsplanering, spåna idéer etc, dvs mer kreativa inslag fungerar det fysiska mötet mycket bättre. Fysiskt möte är också bättre i arbetsmiljöfrågor. Under pandemin har jag också insett hur mycket i mina arbetsuppgifter som jag löser genom att bara befinna mig i samma hus som andra och snabbt kunna ta frågor när man stöter på någon. Det är betydligt effektivare, än att kolla om de verkar lediga på skype/kalendern/telefon och sen ringa upp. På plats fysiskt ser man också om man stör/avbryter i något eller inte. Nu när pandemin drar ut på tiden har jag också börjat fundera på arbetsplatsens kultur och själ. Det är svårare att känna in andan och få en känsla för gruppen och helheten på distans. Om alla hela tiden skulle jobba på distans, då skulle man i mitt jobb vara mer som en konsult, och jag skulle kunna göra samma sak åt flera andra arbetsgivare. Det skulle inte spela så stor roll. Jag tror man tappar mycket kvalitetsmässigt, för på sätt och vis går helheten förlorad, då man bara ser sin del.

natur 2020-08-28

Önskar i framtiden ett jobb som natvetare även efter fyllda 40+

Anna Lindberg 2020-08-28

Jag skulle säga en högre frihetsgrad än tidigare är viktig. Vi har nu visat AG att vi är precis lika effektiva hemma som på kontoret och att vi sköter oss. Jag vill ha en balans mellan kontors- och hemarbete med tillit från AG att detta sköts på bästa sätt för verksamhetens bästa.

Patrik 2020-08-28

Mer hemifrån, på distans.

Sindy Gullberg 2020-08-28

Jag vill definitivt fortsätta jobba hemma men inte i samma utsträckning som nu. 2-3 dagar i veckan skulle jag tycka var bra.

Elina 2020-08-28

Jag skulle vilja jobba på kontoret ungefär tre dagar per vecka och två dagar hemma. Men gärna med möjligheten att vid behov jobba mer hemma men även mindre. Det är bra om det kan vara flexibelt ifall det är något särskilt ärende man behöver uträtta under dagen.

Minnah 2020-08-28

På kontoret men med möjlighet att jobba hemma någon dag i veckan

Jessie 2020-08-28

Jag ser gärna att jag har möjlighet att arbeta hemifrån delar av veckan även när pandemin är över. Det har fungerat bra både i jobbet och privat. Behövs dock dagar då man är på plats (praktiskt, socialt och för att få naturligt miljöombyte)

Sofie 2020-08-28

2-3 dagar på kontoret resterande hemma. Skippa onödiga resor och möten nationellt/internationellt och hantera dessa digitalt

Ingrid 2020-08-28

Jag vill kunna jobba hemifrån. Gärna möjlighet till alla arbetsdagar i vecka och ibland jobba på kontoret. Vissa möten på kontoret med hela gruppen.

Elin 2020-08-28

Jag är nyexaminerad landskapsingenjör och det är tack och lov en bransch som möjliggör mycket utomhusvistelse. Tyvärr har covid-19 påverkat jobbmöjligheterna då många arbetsgivare inte har möjlighet att nyanställa för tillfället. Men jag hoppas på att få anställning med många arbetsuppgifter som kan utföras ute i fält, som t.ex. trädinventering och artförslag för olika situationer. Jag har valt att inrikta mig på träd eftersom de är otroligt viktiga för vårt klimat men även för vårt välbefinnande, vilket blivit ännu tydligare under detta året.

Ft 2020-08-28

Mer jobb hemma och eget rum när man väl är på plats.
Kommentera