Frågor & svar
Nyheter

Lena 2020-08-30

Absolut mycket mera jobba hemma! Kapar onödig pendlingstid för mig och bättre för miljön. Mer fritid för mig och mer plats för andra att röra sig ute i samhället. Effektivare arbete, både kvalitet och kvantitet. Teamsmöten funkar bra i de flesta fall. Enda negativa är en mindre dos vardagsmotion.