Frågor & svar
Nyheter

Anna Lindberg 2020-08-28

Jag skulle säga en högre frihetsgrad än tidigare är viktig. Vi har nu visat AG att vi är precis lika effektiva hemma som på kontoret och att vi sköter oss. Jag vill ha en balans mellan kontors- och hemarbete med tillit från AG att detta sköts på bästa sätt för verksamhetens bästa.