Frågor & svar
Nyheter

Göran 2020-11-13

Ska denna nyhet tolkas som att vissa bindande delar av befintlig eller diskuterad ny lagstiftning förmodligen kommer att flyttas över till kollektivavtal istället? Överenskommelse via PTK, kommer detta att omfatta även t ex kommunala bolag?