Frågor & svar
Nyheter

Ingrid 2020-08-28

För att ta ställning till frågan måste ett större perspektiv än bara Sverige hållas. Det Preem kan göra är i ett globalt perspektiv bättre än många andras alternativ som Sverige måste handla av om inte Oreem bygger ut i Lysekil.