Frågor & svar
Nyheter

Duellen: Ska Preemraff få bygga ut i Lysekil?

En miljöstrid har blossat upp i Lysekil. Preem vill bygga ut sitt raffinaderi, som de menar är en vinst för både miljö och klimat. Naturskyddsföreningen säger nej och hävdar att en utbyggnad kan göra det omöjligt att nå de svenska klimatmålen.

Publicerad:

NEJ

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen

1. Ditt främsta skäl till att Preem inte ska få bygga ut raffinaderiet?

Klimatutsläppen blir exceptionellt stora. Preem vill få tillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år till atmosfären, vilket skulle göra Preemraff till landets största enskilda utsläppskälla. Förutom de allvarliga klimateffekterna i sig skulle så stora nya utsläpp göra det svårt – kanske omöjligt – att nå de svenska klimatmålen. Personligen bävar jag för den uppgivenhet över klimatet som skulle följa om Preem ges tillstånd att släppa ut ännu mer än de gör idag.

2. Finns det några miljövinster?

Nej egentligen inte. Det handlar om fossilindustrin ska få tillstånd till ökade utsläpp, inte minskade. Preem förespeglar i sin ansökan en rad miljöåtgärder, men visade under domstolsförhandlingarna upp ett envist motstånd mot alla former av bindande juridiska åtaganden i denna del. Preem vill alltså ha ett juridiskt bindande tillstånd från samhället till nya stora utsläpp – men inte åta sig några som helst bindande löften om att göra någonting åt dem.

3. Kommer Preem kunna kompensera för de ökade utsläppen?

Nej. Preem har visserligen installerat en anläggning för att samla in en del av de nya utsläppen från raffinaderiet – men det gör ju ingen nytta i sig om man inte hittar någonstans att förvara koldioxiden, vilket kan ta tiotals år. Preem har också hävdat att om inte de raffinerar tjockoljan, så gör någon annan det utomlands med sämre teknik. Men Preem har inte kunnat visa vare sig oss eller domstolarna några som helst bevis för att klimatet skulle tjäna på deras ökade utsläpp.

4. Kan vi lita på att det kan ställas om till ett bioraffinaderi?

Tyvärr kan vi inte det. Det Preem ansöker om är ett juridiskt bindande tillstånd till att öka utsläppen nu – utan några som helst bindande löften om att göra något åt dem senare.

 

JA

Ludwig Kollberg, Ansvarig samhällspolitik Preem Sverige

1. Ditt främsta skäl till att Preem ska få bygga ut raffinaderiet?

Med ett nytt miljötillstånd för raffinaderiet i Lysekil kan Preem, som står för 80 procent av den svenska drivmedelsproduktionen, ställa om från att tillverka fossil tjockolja, diesel och bensin till klimatneutrala drivmedel som kan användas i bilar, båtar och flyg. Det är det mest effektiva, och kanske det enda, sättet som Sverige kan minska utsläppen i takt med klimatmålen.

2. Finns det några miljövinster?

Ja. Redan idag är Preems raffinaderier på västkusten två av världens mest effektiva när det gäller koldioxidutsläpp. Ju mer drivmedel som produceras här, desto lägre blir utsläppen. Preem, satsar hårt på utveckling av hållbara drivmedel och teknik för koldioxidinfångning. På kort sikt kommer det att minska de globala koldioxidutsläppen, och på lite längre sikt kommer det innebära att utsläppen upphör. Där är vi unika i världen.

3. Kommer Preem kunna kompensera för de ökade utsläppen?

Absolut. Preem har som mål att ha nettonollutsläpp från raffinaderierna redan år 2040, fem år tidigare än det svenska klimatmålet. Idag pågår projekt som ska minska utsläppen ytterligare. Under våren påbörjade Preem infångning av koldioxid (CCS, Carbon Capture and Storage) på raffinaderiet i Lysekil, och planen är att upprätta en fullskalig anläggning inom några få år. Då kan punktutsläppen från raffinaderiet minska med en fjärdedel.

4. Kan vi lita på att det ställs om till ett bioraffinaderi?

Omställningen från fossilt till förnybart är helt avgörande för Preems långsiktiga överlevnad. Målet är att producera minst fem miljoner kubikmeter förnybara drivmedel innan år 2030, motsvarande cirka hälften av allt drivmedel som säljs i Sverige idag. På sikt är målet att helt övergå till förnybart. De företag som väljer att stanna kvar i det fossila kommer att dö ut.

Kommentarer

Magnus 2020-09-09

En energiomställning mot klimatneutrala transporter är på väg, men inom överskådlig tid kommer produktion av drivmedel att behövas. Argumentet att om raffinaderiet i Lysekil inte byggs skulle Sveriges utsläpp sänkas och vår klimatpåverkan minskas håller inte. Utsläpp måste ses internationellt och inte nationellt. Efterfrågan på drivmedel finns, vilket innebär att byggs det inte i Lysekil sker det i utlandet. Följden blir ökade utsläpp genom transport av det drivmedlet till användare i Sverige. Därtill kan det, beroende på var ett ev. annat raffinaderi skulle byggas i världen vara så att det byggs på en plats som har betydligt sämre miljölagstiftning och arbetsmiljökrav än Sverige, vilket vore ett dåligt alternativ om man ser till global hållbarhet.

Albert 2020-08-28

Det är lite "nimba" över detta att Preem inte ska få bygga ut. Man vill gärna att nån annan ska ha det i långtbortistan. Är det inte bättre att ha det här där man har lite koll?

C 2020-08-28

Hela argumentet för utbyggnaden antar väl att vi ska fortsätta använda en massa fossila bränslen, samtidigt som vi är mitt i en klimatkris som säger att vi måste sluta göra det. För att hitta de hållbara lösningarna behöver vi våga förändra vårt levnadssätt. Men det är klart att Ludwig inte är en objektiv part i detta eftersom de har vinstintresse i att det blir av.

Peter 2020-08-28

Varför skulle en avsvavlingsanläggning behövas till biobränsle? Svenskt biobränsle har nästan inget svavelinnehåll. Vi naturvetare borde se igenom sådant. Dessutom är Preems omställning oklar, inte definierad och långt efter de mål som behövs.

Catharina 2020-08-28

Hej, De tidsperspektiv som Preem skulle ställa om till icke-fossilfri är inte i linje med den tid vi har kvar enligt vetenskapen. essutom är det svårt att se varför de skulle behöva en avsvavlingsanläggning till biobränsle som ofta har ett lågt svavelinnehåll. Vi naturvetare borde hålla det på en högre nivå och enligt naturvetenskapliga förutsättningar och inte tyckande.

Ingrid 2020-08-28

För att ta ställning till frågan måste ett större perspektiv än bara Sverige hållas. Det Preem kan göra är i ett globalt perspektiv bättre än många andras alternativ som Sverige måste handla av om inte Oreem bygger ut i Lysekil.
Kommentera