Frågor & svar
Nyheter

Den personliga hållbarheten försämras i coronatider

Under coronapandemin har bland annat fler svårare att koppla bort jobbet när de är lediga, och fler upplever sämre ork än tidigare, enligt en undersökning från Sustain You.

Publicerad: Uppdaterad:

Från risk till frisk

I ett samhälle där stress och psykisk ohälsa ökar är personlig hållbarhet central. Det räcker inte längre att enbart ta hand om vår fysik och den fysiska arbetsmiljön. Som medlem i Naturvetarna har du tillgång till medlemsförmånen SustaiNa, som vi erbjuder i samarbete med Sustain You.

Sustain You hjälper individer och arbetsgivare att mäta, utveckla och följa den personliga hållbarheten. Genom att besvara tolv frågor får man fram ett Hållbar Vardag Index, HVI. Ett högt HVI betyder att personen lever så att vardagens utmaningar och livets större påfrestningar kan hanteras utan att riskera nära relationer, eller att hälsan tar någon större skada. De tolv frågorna är framtagna utifrån vad forskning visar är viktiga indikatorer för en persons hållbarhet och motståndskraft. I graferna nedan ser du följande färger:

 • Röda svar: påvisar en ohållbar vardag och en riskfaktor för ohälsa – en riskposition
 • Gula svar: innebär att en person pendlar mellan en risk- och friskposition
 • Gröna svar: påvisar en hållbar vardag och en friskfaktor för hälsa – en friskposition

Corona är en exceptionell kris som drabbar alla och där det finns få saker vi kan påverka för att kontrollera eller få ett slut på den. Även livet utan corona innehåller kriser, mindre och större, och en kris är en extraordinär belastning för en person. Om vi utsätts för långvarig belastning och hög stress kan tillståndet bli kroniskt och leda till sjukdom. Under en pågående kris eller tid av överbelastning är man vanligtivs inte medveten om sin egen situation. Det är lättare att se att andra är hårt belastade medan man själv bara kör på.

Att medlemmarna är personligt hållbara är viktig för oss på Naturvetarna. Det finns alltid anledning att stärka sin personliga hållbarhet. Att ta hand om sig i förebyggande syfte, och inte vänta in symptom eller utmattning, är väl investerad tid och energi. En sådan investering ger resultat i form av bättre mående och stärker din hälsa långsiktigt. SustaiNa hjälper dig att öka din personliga hållbarhet

Personliga hållbarheten drabbas under corona

Mätningar före och under corona visar att det genomsnittliga indexet för personlig hållbarhet har sjunkit. Andelen svar som påvisar riskfaktorer har ökat från 15 till 23 procent. 

Mätningen före corona är gjord under 2019 med 306 svarande från olika branscher och yrkesgrupper. Mätningen under corona är gjord mars-juni 2020 med 128 svarande från olika branscher och yrkesgrupper, varav 85 av svaren är från medlemmar i Naturvetarna.

Några slutsatser när vi jämför staplarna före och under corona

Minskad meningsfullhet

Det är stora förändringar i svaren om hur ofta man upplever meningsfullhet i sin vardag, från enstaka tillfällen under en vecka till att varje dag uppleva stunder av meningsfullhet.

 • Röda svar har ökat från 4 till 8 %
 • Gula svar har ökat från 31 till 49 %
 • Gröna svar har minskat från 65 till 43 %
Mindre återhämtning
 • På frågan om man får tillräckligt med återhämtning ökar de röda svaren från 28 till 36 %, de gula svaren ligger relativt stabilt medan de gröna svaren minskar från 31 till 24 %.
 • 28 % (mot tidigare 34 %) uppger att de mestadels sover bra
 • 25 % (mot tidigare 30 %) upplever sig mestadels ha kontroll över stressen i vardagen
Större obalans mellan krav och resurser, både på jobbet och hemma
 • 24 % (mot tidigare 12 %) uppger stor obalans på jobbet och 17 % (mot tidigare 10 %) uppger stor obalans hemma.
Orken tryter på jobbet och nöjdheten över egna arbetsinsatsen sjunker
 • Vi ser en ökning av röda svar avseende ork på jobbet från 5 till 15 % och från 6 till 23 % för nöjdheten över egna arbetet.
 • Svaren för ork och nöjdhet hemma visar en mindre skillnad.
Svårare att hålla isär arbete och privatliv
 • 30 % har svårt att koppla bort jobbet när de är lediga jämfört med 11 % före corona.
 • 19 % har svårt att koppla bort privata frågor när de jobbar jämfört med 8 % före corona.

Naturvetare mindre hållbara

Resultaten från de 85 naturvetare som svarat under coronaperioden (grafen nedan) visar överlag något lägre grad av hållbarhet och högre andel i riskposition, jämfört med samtliga svar. Det betonar vikten av att naturvetare investerar i sin personliga hållbarhet. Hållbar Vardag Index och SustaiNa är två hjälpmedel i detta.

Kommentarer

Christina Jägare, Naturvetarna 2020-07-17

Hej Mattias, tack för din kommentar. Vad vi menar med personlig hållbarhet är balans i hela vardagen, inte bara på jobbet. Det handlar om att ha rimliga förväntningar, kunna säga nej och prioritera återhämtning i vardagen.

Mattias 2020-07-17

Först: Vad är personlig hållbarhet? Jag trodde det var hur hållbart man lever, det här verkar va nåt annat. Förklara gärna! Det verkar vara hur man mår och hur välbefinnandet är och att man inte bränner ut sig. Viktigt, men personlig hållbarhet????
Kommentera