Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

Chefsfrågan: Hur kan mellanchefer undvika hamna i kläm?

Vi jobbar i en typisk matrisorganisation där projekten går på tvären över avdelningarna och varje medarbetare har fler än en chef. Som mellanchef känner jag att jag har hamnat i kläm. Hur ska jag ta mig ur det?

Publicerad:

Det du beskriver är ett vanligt fenomen på svenska arbetsplatser. Man jobbar i en matrisorganisation i olika projekt, där medarbetarna rapporterar till flera chefer. Den chef som håller en lägre profil kan känna sig överkörd av andra mer dominanta chefer. Det förstärks av en otydlig organisation, där ansvarsfrågan inte är klarlagd. 

Det skapar osäkerhet och kan leda till stress och i förlängningen utbrändhet. För att förhindra det kan organisationen behöva backa hem och se över arbetsformerna och sitt sätt att organisera. För dig som har kommit i kläm gäller det att ha mod att prata med din chef, vilket kan vara lättare sagt än gjort. Man vill vara duktig och inte visa svaghet.

Våga ta det jobbiga samtalet för att hitta lösningar och en väg framåt. Kom ihåg att du inte är misslyckad, utan är offer för en icke fungerande organisation. All forskning visar att den som har kontroll över sin arbetssituation inte går in i väggen. Kanske du har ett stort ansvar men otydliga befogenheter. I ett sådant läge är det svårt att göra ett bra jobb.

Ibland kan ett samtal leda till att man måste gå skilda vägar. Eller så kommer man överens med sin chef att göra något annat inom organisationen. För vissa kan det upplevas som jobbigt att ta ett steg åt sidan eller att gå tillbaka in i en medarbetarroll/expertroll.

Det finns en bild av att karriären alltid ska vara riktad uppåt. Men det borde vara lika fint att vara expert. Som chefsrådgivare möter jag ofta före detta chefer i nya roller som säger: ”Det här är det bästa jag har gjort”.

Anders Sandvik

Chefsrådgivare vid Verto