Frågor & svar
Nyheter

Veterinärer får råd om lön, jour och ob

Många veterinärer ringer Naturvetarnas medlemsrådgivning för att få hjälp och goda råd i fackliga frågor.

– Det handlar om allt från övertidsersättning och jourtjänstgöring till löner och ob-ersättning, säger Jacob Holmberg, ombudsman på Naturvetarna.

Publicerad:

Naturvetarnas expertområde är arbetsrätt och sådant som hör dit. Många nyexade veterinärer vill till exempel veta vilken lön de ska begära på första jobbet.

– Lönerna är individuella och påverkas av arbetets svårighetsgrad, ansvar och vilka erfarenheter man har, liksom om man har någon specialkompetens.

Regler för dygnsvila

Marknadsläget spelar också in. Är det svårt att rekrytera veterinärer till en viss tjänst blir lönerna som regel högre, förklarar Jacob Holmberg.
En annan aktuell fråga handlar om arbetstider och vilka regler som gäller för dygnsvila.

– I botten ligger arbetstidslagen enligt EU-rätt och tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila. Kollektivavtalet på arbetsplatsen kan också innehålla regler för arbetstid och ersättningar.

Biten av hund

Bakgrunden till att Naturvetarna ger facklig service till medlemmar i Veterinärförbundet är ett avtal som förbunden har tecknat.
– Vi kan däremot inte svara på frågor som gäller professionen. Härom dagen var det till exempel en veterinär som hade blivit biten av en hund och undrade hur hen skulle göra för att få skadestånd.
Ett annat exempel gällde en veterinär som hade blivit filmad vid en besiktning.
– De frågorna ligger utanför arbetsrätten och inget vi kan hjälpa till med, säger Jacob Holmberg.

Juristförsäkring

Medlemmar i Veterinärförbundet har heller inte tillgång till den juristförsäkring som Naturvetarna erbjuder sina medlemmar. Den kan användas i privatlivet i allt från att skriva samboavtal och testamente till tvister ända upp i domstol. Läs mer här!

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Anna-Maria 2019-02-22

Kan vi som är medlem i vet förb logga in och se Er Saco lönestatistik?
Kommentera