Frågor & svar
Medlemsförmåner
En person som sträcker upp armen i en föreläsningssal
Foto: Anna Ledin Wirén

HELP Försäkring

HELP Försäkring kompletterar det arbetsrättsliga skyddet som du har genom ditt medlemskap i Naturvetarna, till att även gälla juridiskt stöd i privatlivet. Den hjälper dig med allt från att skriva samboavtal och testamente till att lösa tvister, hela vägen till domstol om det behövs.

Kostnadsfri i tre månader för nya medlemmar

Som ny medlem i Naturvetarna erbjuder vi dig HELP Försäkring. Under prövotiden på tre månader är den kostnadsfri. Därefter kostar försäkringen 35 kronor per månad.

För studenter ingår juristförsäkringen i medlemskapet. Det gäller även doktorander som går på stipendier och inte har någon tjänst.

Försäkringen täcker både dig, make/maka, registrerad partner, sambo och hemmaboende barn som är yngre än 20 år.

Om du inte vill ha juristförsäkringen måste du reservera dig från erbjudandet. Läs mer hur du gör det längst ned på denna sida. Observera att du inte kan teckna försäkringen senare om du tackar nej till den.

 

Vad ingår i juristförsäkringen?

Juristförsäkringen täcker de viktigaste privatjuridiska behoven. Unga kan behöva hjälp med andrahandsuthyrning och senare i livet kan det gälla hantverkaravtal eller ID-stölder. Det är också tryggt att ha en jurist vid sin sida vid till exempel skilsmässa, vårdnadsärenden och granntvister.

I HELP Försäkring ingår: 

 • Privaträttsliga avtal: Juristen ger personlig hjälp med att skriva de privaträttsliga avtal du behöver, som samboavtal, äktenskapsförord och testamente.
 • Rådgivning: Vid konflikter och tvister kan rådgivningen vara värdefull. Det går också bra att kontakta HELP Försäkring för rådgivning innan en tvist riskerar inträffa. I försäkringen finns ingen övre tidsgräns, utan det är obegränsat antal timmar som gäller för rådgivning och ärenden.
 • Rättsskydd: Om en konflikt inte går att lösa, tar en jurist över ärendet och driver förhandlingen med motparten. Om tvisten måste lösas i domstol täcker försäkringen ett juridiskt biträde. Rättegångskostnader täcks upp till 2 miljoner kronor, och då även motpartens rättegångskostnader om du blir betalningsansvarig för dessa. Om ditt ärende går upp i domstol så är självrisken 3 000 kronor. 

Försäkringen omfattar: 

 • Barn och familj
 • Hyresrätt och bostadsrätt
 • Köp- och konsumenträtt
 • Sjukpenning och sjukersättning*
 • Arv och gåva
 • Gift och sambo
 • ID-stöld och näthat
 • Anhöriginvandring
 • LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

* Överklagande av beslut om ersättning från försäkringskassan täcks av juristförsäkringen. 

Villkor för juristförsäkringen hittar du på HELP Försäkring webbplats.

 

Hur nyttjar jag juristförsäkringen?

Kontakta HELP Försäkring via telefon (0771-985 200), e-post eller kundportalen Min sida så registrerar deras kundtjänst ditt ärende. En jurist ringer tillbaka senast nästa arbetsdag.

HELP Försäkring lägger stor vikt vid att alla ska förstå. Har du ett annat modersmål än svenska finns hjälp att få på åtta andra språk.

 

Så avsäger du dig juristförsäkringen

Nya medlemmar får juristförsäkringen kostnadsfritt i tre månader.

Vill du inte ha den efter prövoperioden måste du tacka nej (reservera dig) till juristförsäkringen genom att fylla i detta formulär. Detsamma gäller om du har börjat betala för juristförsäkringen och inte längre vill ha den. Om du saknar mobilt Bank-ID kan du istället mejla in din begäran till info@naturvetarna.se.

Det är ingen uppsägningstid, utan din juristförsäkring upphör att gälla den sista i den månad vi tar emot din reservation. Då debiteras du inte längre för juristförsäkringen.

Observera att du inte kan teckna försäkringen senare om du tackar nej till den. 

 

Så hanteras personuppgifter

För att kunna ge medlemmarna den bästa servicen när det gäller juristförsäkringen lämnar Naturvetarna regelbundet genom biträdesavtal reglerade medlemsuppgifter till vår samarbetspartner HELP Försäkring. Naturvetarnas personuppgiftspolicy, enligt GDPR, gäller även den juristförsäkring som du erbjuds genom Naturvetarnas avtal med HELP Juristförsäkring. När HELP Försäkring kontaktas direkt av medlemmar är däremot de ensamt personuppgiftsansvarig.

För mer information om hur Naturvetarna hanterar personuppgifter, läs här. 

Senast uppdaterad: