Frågor & svar
Nyheter

L 2019-04-30

Nej. Håller med signaturer S och Albert. Man har i många år pratat om att samhället behöver fler naturvetare, vilket verkligen är sant. Arbetsmarknaden är dock helt i ofas. Det finns fortfarande knappast några jobb i förhållande till antalet naturvetare som utbildas i landet. Många har inte relevanta jobb eller jobbar ut och in i tillfälliga projekt därför att finansieringen är bristfällig eller kortsiktig. Ett exempel är ju den budget som gick igenom i december med 40%iga nerskärningar för naturskydd och naturvård.